Δραστηριότητες

Με Αρετή και Τόλμη

loader
18/12/2013 08:17:39

Ηλεκτρονική Διακίνηση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εγγράφων του ΥΠΕΘΑ

         Το Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΘΑ, αφού προμηθεύτηκε ψηφιακά πιστοποιητικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), ανέπτυξε κατάλληλη υποδομή μέσω της οποίας, ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά πιστοποιημένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα μηνύματα και αδιαβάθμητα έγγραφα, μεταξύ των Κεντρικών Υπηρεσιών-Γραμματειών του ΥΠΕΘΑ και των ΓΕ, με τους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα.  Το εν λόγω   σύστημα, το οποίο αποκαλείται   «e-πογραφή» για λόγους τυποποίησης, λειτουργεί επιχειρησιακά από 1η Ιουλίου 2013.     

          Παράλληλα υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση, υπό μορφή Εσωτερικού Κανονισμού, για τη θέσπιση και περιγραφή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, που αφορούν στην ηλεκτρονική διακίνηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων του ΥΠΕΘΑ και των ΓΕ. Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση.
  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΥΠΕΘΑ για οποιοδήποτε θέμα σας, στείλτε μας e-mail στο: minister"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 - Ελλάδα
  Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598661-4

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.athens"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

  Δνση : (903ΒΣΤ) Βασιλέως Γεωργίου Α' 1α, 54640
  Τηλ. : +30 2310 893238
  Φαξ : +30 2310 850060

  Επικοινωνία με e-mail:
  Πληροφορίες: gek.thessalonikis"στο"mod.mil.gr


  Προβολή μεγαλύτερου χάρτη