Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ομιλία του ΥΦΕΘΑ κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου στην Κροατία με θέμα " Ο ρόλος της Ελλάδος στην διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος ασφάλειας στην ΝΑ Ευρώπη"

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Ζούμε σε μια εποχή που οι προσπάθειες για έναν ειρηνικό και με στενότερη συνεργασία κόσμο ολοένα και εντείνονται.

Στην περιοχή μας μάλιστα, που ανέκαθεν θεωρείτο πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, η κατάσταση φαίνεται βελτιωμένη σε σχέση με το απώτερο και το πρόσφατο παρελθόν.

Κι ενώ οι διαπιστώσεις μας γι’ αυτό το θέμα προφανώς συμπίπτουν κι η κατάσταση ασφάλειας στα Βαλκάνια είναι σήμερα ασυγκρίτως πιο ασφαλής και πιο σταθερή από ό,τι ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι και πιθανές εστίες συγκρούσεων.

Στη  νέα Ευρωπαϊκή  δομή ασφάλειας, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να συνεισφέρει ουσιαστικά με σκοπό την εδραίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος  συλλογικής ασφάλειας και σταθερότητας.

Το σύστημα αυτό  περιλαμβάνει τη διατήρηση και την ενίσχυση του ζωτικού Ευρω-ατλαντικού δεσμού, ενώ παρέχει και τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για την θεμελίωση ενός σταθερού Ευρωπαϊκού  περιβάλλοντος ασφάλειας, για μία ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ,  το Ευρω-ατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας και το Πρόγραμμα Σύμπραξης για την Ειρήνη ήταν οι ουσιαστικοί παράγοντες για την θεμελίωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας.

 

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, επίσης,  θεωρεί σημαντική  ενέργεια την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ να ιδρύσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμών, σκοπός του οποίου είναι η ενδυνάμωση των αμυντικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ενωμένης Ευρώπης.

Χαιρετίζουμε την ανάληψη από την ΕΕ της επιχείρησης  “ ALTHEA “  στη Βοσνία –Ερζεγοβίνη και υπογραμμίζουμε την καθοριστική σημασία που θα έχει για το μέλλον της Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  Ασφάλειας και Άμυνας, η επιτυχία της επιχείρησης αυτής.

Όλες αυτές οι διεργασίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αρχών, αλλά και ένα 'οδικό χάρτη' για ολόκληρη τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη στη πορεία της σταδιακής ένταξής της στον  κορμό της ενωμένης Ευρώπης.

Η Ελληνική πολιτική είναι σταθερά προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν τεθεί από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ στο τομέα της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής  σταθερότητας και ασφάλειας, μέσω εθνικής προσπάθειας και μέσω διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας.

Ως στρατηγικό στόχο έχουμε θέσει  τη συμμετοχή της Χώρας μας στις θεμελιακές μεταβολές, που συντελούνται στα Βαλκάνια.

Η Eλλάδα προωθεί ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που θα εφαρμόζονται ενιαία και με συνέπεια σε ολόκληρη την περιοχή της ευρύτερης Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη της Διεθνούς Κοινότητας, εργαζόμαστε εντατικά για να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε περιοχή δημοκρατίας, ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, στη βάση ενός κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η Ελλάδα,  ως ένα από τα παλαιά μέλη της Συμμαχίας υποστηρίζει ενεργά   την  πολιτική των 'ανοικτών θυρών',  και μετά την πρόσφατη διεύρυνση της Συμμαχίας με 7 νέα μέλη, εκ των οποίων  δύο βαλκανικά.

Υποστηρίξαμε  δραστήρια τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά την προπαρασκευαστική τους φάση για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και ενθαρρύνουμε  ομοίως την Αλβανία, Κροατία και την πΓΔΜ να προχωρήσουν ταχύτερα στις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται  στην διαδικασία του Προγράμματος  Δράσης υποψηφίου μέλους.

Υποστηρίζουμε επίσης, τις προσπάθειες της Σερβίας - Μαυροβουνίου και της  Βοσνίας - Ερζεγοβίνης  για να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές δομές και να γίνουν μέλη της  'Σύμπραξης  για την Ειρήνη- PfP ' το ταχύτερο δυνατόν.

Με την ένταξη όλων των Βαλκανικών κρατών στην Ευρω-Ατλαντική οικογένεια η διεθνής κοινότητα θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο δημιουργίας κενών ασφάλειας και διεθνοτικής βίας στη Βαλκανική.

Πιστεύουμε ότι η  παρουσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι συνεχής στην περιοχή  μέχρις ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες ηρεμίας και σταθερότητας.

Άλλωστε,   η κρίση του Μαρτίου 2004 στο Κόσσοβο, έδειξε  τη σοβαρότητα των προβλημάτων στη διαδικασία δημιουργίας ενός πλαισίου ασφαλείας και ειρήνης σε ένα  πολυεθνικό και ασφαλές   Κοσσυφοπέδιο.

Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπήρξε πάντα ενεργή ελληνική παρουσία σε κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια.

Στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα θα διατηρήσει τη στρατιωτική παρουσία της  στο Κοσσυφοπέδιο, ενώ  παράλληλα συμμετέχει  στην Ευρωπαϊκή επιχείρηση “ALTHEA”, που έχει συσταθεί πρόσφατα στη Βοσνία  - Ερζεγοβίνη.

Η  Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες της  Συνόδου Υπουργών της ΝΑ Ευρώπης (SEDM) και στα πλαίσια αυτά συμμετέχει στην Ταξιαρχία ΝΑ Ευρώπης (SEEBRIG)  που αναμένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμη στο εγγύς μέλλον.

Πλέον των υπαρχόντων  προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή και την Ευρω-ατλαντική ολοκλήρωση, ένας αριθμός εθνικών πολιτικών και οικονομικών πρωτοβουλιών έχει ενεργοποιηθεί για να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες προκλήσεις.

Ο δρόμος όμως προς την ΕΕ όλων των υποψηφίων προς  ένταξη χωρών περνάει μέσα από την υιοθέτηση αρχών και αξιών, κοινώς αποδεκτών από την ευρωπαϊκή οικογένεια και  οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της ΕΕ:

 

Δημοκρατία, κράτος δικαίου, σεβασμός ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, εγκατάλειψη αλυτρωτικών πρακτικών, αλληλεγγύη,  σεβασμός του διεθνούς δικαίου, πίστη στο απαραβίαστο των διεθνών συνόρων (εδαφικών, εναέριων, θαλάσσιων), ειρηνική επίλυση των διαφορών, αποφυγή συγκρούσεων, οικονομία της αγοράς, και περιφερειακή συνεργασία.

 

Η επίτευξη και η παγίωση της πολυπόθητης ειρήνης- εκτός από άλλους παράγοντες που έχει ανάγκη-  προϋποθέτει και ανάπτυξη.

 

Και η επίτευξη της  ανάπτυξης προϋποθέτει ειρήνη. Οι δύο αυτές  έννοιες   αποτελούν όψεις  του ίδιου νομίσματος.

Η ανεργία και η έλλειψη οικονομικής προοπτικής σε ορισμένες περιπτώσεις συνθέτουν  εστίες  κοινωνικής  και πολιτικής έκρηξης.

Η  απoφυγή της χρήσης ή της απειλής  χρήσης βίας  στις σχέσεις των χωρώv της ΝΑ Ευρώπης, είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία.

Η επίλυση των   διαφoρώv πρέπει να γίνεται με  ειρηvικά μέσα, σύμφωvα με το  Διεθνές  Δίκαιο και τoν  Καταστατικό  Χάρτη τωv Ηνωμένων Εθνών.

Αυτονόητο είναι ότι η Ελλάδα, και μάλιστα  μετά την  πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και  καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μας στο Συμβούλιο αυτό,   θα προσπαθήσει να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις για την επίτευξη και προώθηση  πρωτοβουλιών, που θα συμβάλουν στην παγίωση της σταθερότητας της ασφάλειας και της ανάπτυξης στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την ειρήνη στα Βαλκάνια και να εξασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές ένα πραγματικά καλύτερο κόσμο.

Ένα ουσιαστικά  καλύτερο αύριο.