Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ομιλία ΥΕΘΑ κ. Σπήλιου Π. Σπηλιωτόπουλου για την μέριμνα προσωπικού των ΕΔ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) αναπτύσσει μία νέα πολιτική και στρατηγική, η οποία έχει στόχο την επίλυση των προβλημάτων των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Η πολιτική μας είναι ανθρωποκεντρική. Για το σκοπό αυτό υλοποιούμε δέσμη μέτρων και σχεδιάζουμε μία πολιτική, η οποία θα βελτιώσει άμεσα και μεσοπρόθεσμα το επίπεδο ποιότητας ζωής των στελεχών και των οικογενειών τους. Κατόπιν τούτου, ανακηρύσσουμε το έτος 2005 ως Έτος Μέριμνας για το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί ή προωθούνται τα παρακάτω μέτρα:

 Συγκροτήθηκε η επιτροπή σύνταξης νέου μισθολογίου βάσει των εξαγγελιών της Κυβέρνησης. Ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού ορίζεται στα 860€, η δε σχέση αποδοχών Ανθυπολοχαγού – Αντιστράτηγου ανέρχεται σε 1:3, ενώ εξαιρούνται του μισθολογίου οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ).

 • Δίδεται άμεση προτεραιότητα στη νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση της εφαρμογής των Νόμων 2838 και 3016, για τους απόστρατους που εξήλθαν από την ενεργό υπηρεσία πριν τον Ιούλιο του 2000 και του 2002 αντίστοιχα, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της ύπαρξης συνταξιούχων στρατιωτικών 3 ταχυτήτων.
 • Προωθήθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη χορήγηση εφ’ άπαξ ποσού για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος λόγω δυσμενούς συναλλαγματικής ισοτιμίας, των στελεχών που υπηρετούν στη Νήσο Κύπρο.
 • Προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση για την εξομοίωση από πλευράς αποδοχών των υπαλλήλων του ΥΕΘΑ που υπηρετούν στο εξωτερικό με τους συναδέλφους τους, του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι αμβλύνονται οι υφιστάμενες σήμερα μισθολογικές ανισότητες.
 • Προωθείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών των ΕΔ, με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού και με προτεραιότητα στις μονάδες της παραμεθορίου. Παράλληλα, ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, μέσω της παροχής γης στον ΟΕΚ και της αντιπαροχής με κατασκευή ΣΟΑ στις παραμεθόριες περιοχές. 
 • Είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ικανοποίησης 3.700 μελών του ΑΟΟΑ μέχρι το 2007 μέσω της προώθησης και επίλυσης του θέματος “ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ” (το ΠΔ βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας - ΣτΕ). Αγοράστηκαν επίσης από τον ΑΟΟΑ 2 οικοδομικά τετράγωνα στην Καβάλα και από 1 στην Καστοριά, στις Σέρρες και την Αλεξανδρούπολη καθώς και τριάντα 30 οικόπεδα στη Δράμα. Ανάλογο ενδιαφέρον για αγορά γης επιδεικνύεται και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
 • Προωθείται η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για παροχή εκπτώσεων σε μεγάλο φάσμα καταναλωτικών αγαθών, για όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ (όπως παροχή εκπτώσεων από πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, εκπτώσεις σε ασφάλειες, εκπτώσεις σε μαζικά μέσα μεταφοράς, κλπ.).
 • Αποφασίσθηκε η ίδρυση και λειτουργία νηπιακών σταθμών σε πόλεις που εδρεύουν Μεγάλοι Σχηματισμοί και Μονάδες, αρχής γενομένης από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2004 ξεκίνησε και η λειτουργία του παιδικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη μετά απ’ αυτόν της Αθήνας. Στόχος μας είναι η λειτουργία επιπλέον 5 νηπιακών σταθμών εντός του έτους 2005 στην Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Μυτιλήνη, Ρόδο και Βέροια.
 • Δημιουργούνται/ επαναδραστηριοποιούνται στους κατά τόπους σχηματισμούς των ΕΔ, τα γραφεία εξυπηρέτησης του μετακινούμενου προσωπικού, για παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων (διαμονή, στέγη, φοίτηση παιδιών, κλπ).
 • Αυξήθηκε ο αριθμός ημερών αδείας μετακίνησης κατά τις μεταθέσεις εκτός νομού του προσωπικού (Στρατιωτικού και Πολιτικού) των ΕΔ από 8 σε 10 ημέρες για την άνετη αναζήτηση στέγης, μετακίνηση της οικογένειας, εγκατάσταση και σχετική προσαρμογή στο νέο περιβάλλον. Σε περιπτώσεις μεταθέσεων εντός νομού είναι 3 ημέρες.
 • Καθιερώθηκε η υποχρεωτική για τη Διοίκηση χορήγηση 10ήμερης άδειας γάμου, πλέον της κανονικής.
 • Καθιερώθηκε η δυνατότητα αθροιστικής χορήγησης των απαλλαγών λόγω υπηρεσίας στα στελέχη των ΕΔ.
 • Χορηγείται και στους Στρατιωτικούς με παιδιά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μία ημέρα αδεία ανά δίμηνο, για παρακολούθηση της προόδου τους στο σχολείο (γονική άδεια).
 • Εξασφαλίστηκε, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κατ’ έτος χορήγηση 42 μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ με έξοδα του ΓΕΕΘΑ ύψους 130.000€. Επίσης, γίνονται ενέργειες για οριστική αντιμετώπιση του θέματος της απονομής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στους αποφοίτους της ΣΕΘΑ από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Εφαρμόζεται πρόγραμμα «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», ήτοι τηλεκπαίδευσης, που θα προσφέρει την ευκαιρία για κατάρτιση των στρατευσίμων αλλά και των στελεχών των ΕΔ είτε σε αντικείμενα που αφορούν την πληρέστερη εκπαίδευσή τους για τις ανάγκες των ΕΔ (π.χ. για θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας), ή σε θέματα που θα εφοδιάσουν τους στρατεύσιμους και τους ΕΠΟΠ για την ιδιωτική τους ζωή μετά τη στρατιωτική, όπως η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, με την ανάλογη πιστοποίηση.
 • Αναθεωρήθηκε η Πάγια Διαταγή 2-7/1997 του ΓΕΕΘΑ περί «Τοποθετήσεων Εξωτερικού» για τροποποίηση των μορίων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ευχερέστερης και μεγαλύτερης συμμετοχής στους Αξιωματικούς των Μονάδων Εκστρατείας.
 • Επίκειται η έναρξη πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦΥΕΣ) στην παραμεθόριο ενώ παράλληλα ενεργοποιείται και ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). H λειτουργία αυτών των θεσμών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της στελέχωσης των μονάδων και στην πλέον ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των παραμεθόριων περιοχών στην άμυνα της χώρας, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση του τοπικά διαθέσιμου δυναμικού. Ήδη η σχετική μελέτη εγκρίθηκε από το ΣΑΜ και αναμένεται σύντομα η έγκρισή της από το ΚΥΣΕΑ. Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας του θεσμού θα αρχίσει από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, τις νήσους Λέσβο και Κάλυμνο, καθώς και τη Βόρειο και Δυτική Ελλάδα (Ιωάννινα έως Αμύνταιο).
 • Δικαιώθηκαν οι υπηρετούσες γυναίκες του Ν.705/77 που μέχρι πρόσφατα είχαν καθηλωθεί στο βαθμό του ανθυπασπιστού, παρότι είχαν θετικές δικαστικές αποφάσεις. Έτσι προήχθησαν στους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού και αντιστοίχων 846 εθελόντριες.
 • Συστάθηκε και στελεχώθηκε από τον Μάρτιο 2004 το Γραφείο Ισότητας των 2 φύλων στο ΕΠΥΕΘΑ το οποίο συνεργάζεται για αντικείμενα ισότητας των δύο φύλων, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Ιδρύθηκε Γραφείο Υγιεινής και Ασφαλείας στο ΕΠΥΕΘΑ για τον τομέα προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ παράλληλα έχουν συσταθεί κοινές ομάδες επιθεωρητών στρατιωτικών εγκαταστάσεων μαζί με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Διενεργήθησαν 16 επιθεωρήσεις σε στρατόπεδα, εγκαταστάσεις, εργοστάσια και των τριών Κλάδων των ΕΔ, τα δε πορίσματα των, έχουν αποσταλεί στους ενδιαφερομένους για επίλυση των διαπιστωμένων προβλημάτων, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση από το ΥΠΕΘΑ. Από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση του εσωτερικού ηλεκτρολογικού δικτύου των στρατοπέδων αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα, στα οποία η ΔΕΗ πρόκειται να επιληφθεί για την αποκατάστασή τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

 • Στο πλαίσιο της τόνωσης της ελληνικής περιφέρειας, της ενίσχυσης ακόμη περισσότερο των ισχυρών δεσμών των Ενόπλων Δυνάμεων με την τοπική κοινωνία υλοποιήθηκαν η υλοποιούνται.

§                      η Μετεγκατάσταση του ΚΕΒΟΠ απ’ το Χαϊδάρι Αττικής στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, του ΚΕΔΒ από Χαϊδάρι στην Καλαμάτα μέχρι τον  Ιούνιο του 2005, του ΚΕΣΝ από το Γουδί στην Καρδίτσα μέχρι τον Ιούνιο του 2005 και της 198 Μοίρας Πυροβολικού από την Αργυρούπολη του Κιλκίς στη Δράμα.

§                      η Λειτουργία νέων μικρών Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην επαρχία, με έμφαση στη Βόρειο και νησιωτική Ελλάδα και σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Από τη 2004 Γ’/ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2004) λειτουργούν στο Μάλεμε Χανιών, στη Ρεντίνα Θεσ/νίκης, στο Νεοχώρι Ορεστιάδας και στην Αντιμάχεια της Κω. Σε τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η μελέτη κατάταξης νεοσυλλέκτων που κατάγονται από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου σε κάθε ένα από τα 6 βασικά νησιά (Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Ρόδο).

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Έχει συνταχθεί μελέτη και βρίσκεται σε εξέλιξη η ίδρυση κέντρων ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, τέκνα στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Ελήφθη ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες Στρατιωτικών και Πολιτικού προσωπικού και υλοποιήθηκαν μέτρα για την στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας με τη ρύθμιση θεμάτων στρατολογικής φύσεως. Έτσι, υλοποιήθηκε πρώτη δέσμη μέτρων, γενικών αλλά και ειδικών, για τις πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα με την οποία:

 • Οικογένεια 3 τέκνων θεωρείται πλέον πολύτεκνη και ο πρώτος γιος της, υπηρετεί μειωμένη θητεία 9 μηνών, ενώ ανάλογα με το συνολικό αριθμό παιδιών, η θητεία μειώνεται μέχρι και τους 6 μήνες για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
 • Πατέρας 3 τέκνων απαλλάσσεται της στράτευσης και δίδεται αναβολή στράτευσης 3 ετών σε πατέρα 2 τέκνων.
 • Ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των επιθυμιών των στρατιωτικών πολυτέκνων κατά τις μεταθέσεις.
 • Δυνατότητα επιμήκυνσης παραμονής τους σε φρουρά της προτίμησής τους μέχρι και 10 χρόνια.
 • Με το νέο Νομοσχέδιο περί Στρατολογίας, που κατατίθεται εντός του Ιανουαρίου, για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, λαμβάνονται περαιτέρω ευνοϊκά μέτρα για την πολύτεκνη οικογένεια.

Τονίζω για μία ακόμη φορά ότι η πολιτική του ΥΠΕΘΑ είναι ανθρωποκεντρική. Στηρίζουμε τα στελέχη μας και τις οικογένειές τους και διοχετεύουμε σ’ αυτούς δαπάνες που προηγουμένως είχαν διατεθεί κυρίως στους εξοπλισμούς, τοποθετώντας τον ανθρώπινο παράγοντα σε δεύτερη μοίρα. Είναι αδιανόητο να έχουν δαπανηθεί δις ευρώ για εξοπλισμούς και το προσωπικό στην παραμεθόριο να μην μπορεί να στεγαστεί ή να μην αμείβεται αξιοπρεπώς. Ήδη η κυβέρνηση για το 2005 ελαττώνει τη χρηματοδότηση του εξοπλιστικού προγράμματος κατά 40%, για να ενισχύσει την κοινωνική της πολιτική, χωρίς βέβαια τη μείωση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των Ε.Δ., μέσω ορθολογιστικής και διαφανούς διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων.

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αποτελούν τον βασικό παράγοντα ισχύος για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων μας και δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας και αξίζουν το θαυμασμό και τη φροντίδα μας. Χιλιάδες στελέχη μοχθούν νυχθημερόν στο Αιγαίο και την Παραμεθόριο για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες. Σας αξίζουν πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχετε την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, γεγονός βέβαια που αυξάνει το βάρος της ευθύνης μας απέναντί τους.

Εργαζόμαστε με μέθοδο και συνέπεια για μια ισχυρή και αξιόπιστη Ελλάδα, που οργανώνει το παρόν της και οικοδομεί το μέλλον, με εθνική αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, πίστη και αποφασιστικότητα. Προσήλωση στην αποστολή, πειθαρχία, ήθος, ποιότητα, επαγγελματισμός, εκπαίδευση, υψηλό ηθικό, πλήρης διαφάνεια, δημιουργία συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δραστηριότητας, συνιστούν τα στοιχεία της καθημερινής λειτουργίας των Ενόπλων μας Δυνάμεων, οι οποίες, όπως προελέχθη, αποτελούν το βασικό παράγοντα Εθνικής Ισχύος, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιφέρειας.

Τέλος, ο σεβασμός των αρχών του διεθνούς δικαίου, του κοινοτικού κεκτημένου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά και η καλλιέργεια συνθηκών καλής γειτονίας, συνιστούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ κρατών. Μονομερείς διεκδικήσεις και αυθαίρετες ερμηνείες ή παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν σήμερα τη διεθνή κοινότητα, η οποία μέσω της συνεργασίας, της συνεννόησης και του αλληλοσεβασμού οικοδομεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και παγκόσμια.

Έτσι, σήμερα, από την ακριτική και φιλόξενη Κω εκπέμπουμε μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας επ’ ωφελεία των λαών της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα εκπέμπουμε και μήνυμα αποφασιστικής ισχύος για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων άμυνας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Χρόνια πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά, σε σας και τις οικογένειές σας.

Σπήλιος Π. Σπηλιωτόπουλος

Υπουργός Εθνικής Άμυνας