Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ομιλία ΥΕΘΑ του κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου στην Βουλή με θέμα Προυπολογισμός 2005

Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με  τον προϋπολογισμό, που κατέθεσε η Κυβέρνηση, αφήνουμε πίσω την εικονική δημοσιονομική πραγματικότητα και ασχολούμαστε πλέον με την καθημερινότητα του πολίτη και τα προβλήματά της.

Στον τομέα των αμυντικών δαπανών, η χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων από δύο πηγές, δηλαδή από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από δανεισμό του Υπουργείου Οικονομικών, συνέβαλε στα γνωστά προβλήματα αναξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROSTAT), σχετικά με το Δημόσιο Χρέος και το γενικότερο έλλειμμα της χώρας, αλλά και δημιούργησε ιδιαίτερη δυσκολία  στον ακριβή προσδιορισμό των πραγματικά ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπουργείου, για τις οποίες χρειάσθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια  να καταγραφούν.

Με τις σκόπιμες λογιστικές μεθόδους των προηγούμενων ετών, είναι  γεγονός ότι στο τρέχον ΕΜΠΑΕ 2001 – 2005,  δεν είχε συμπεριληφθεί το σύνολο των ανειλημμένων υποχρεώσεων για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν το 2001 και με την τεχνική της μετακύλισης πληρωμών στα έτη 2004 και 2005 δημιουργήθηκε πραγματική διαχειριστική ασφυξία, την οποία η Κυβέρνησή  μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω στοιχεία:

  Για την περίοδο 1999-2003:

  • Οι εξοπλιστικές δαπάνες  διακυμάνθηκαν σε ποσοστά από 1,4% - 2,6% επί του ΑΕΠ, ενώ οι αμυντικές  διακυμάνθηκαν σε ποσοστά από 3,5% - 4,8% επί του ΑΕΠ.

  Για το 2004:

  ● Μειώσαμε τις εξοπλιστικές δαπάνες σε ποσοστό περίπου 1% επί του ΑΕΠ (1,79 δις €).

  ● Μειώσαμε τις αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 3,2% επί του ΑΕΠ(5,28 δις€)

  Για το έτος 2005, η αλλαγή στη φιλοσοφία της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος στον τομέα της άμυνας, είναι εμφανής:

  • Οι εξοπλιστικές δαπάνες μειώνονται σε ποσοστό περίπου 0,9% επί του ΑΕΠ (1,6 δις €) &
  • Η μείωση αυτή των εξοπλιστικών δαπανών έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη συγκράτηση των αμυντικών δαπανών συνολικά, για το έτος 2005, σε ποσοστό 2,9% επί του ΑΕΠ. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια σπάζει το φράγμα του 3%.

  Συνεπώς, για το έτος 2005, οι εξοπλιστικές δαπάνες μειώνονται από την κυβέρνησή μας από 2,7 δις € σε 1,6 δις €, δηλαδή σε ποσοστό 40%. Εκεί μας οδήγησε η αλόγιστη εξοπλιστική πολιτική των τελευταίων ετών.

  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διαφάνεια και την πλήρη παρακολούθηση των εκροών για εξοπλιστικές δαπάνες. Για την επίτευξη του εν λόγω  στόχου και για τον καλλίτερο συντονισμό, έχει ήδη συσταθεί σχετική μικτή υπηρεσιακή επιτροπή με στελέχη των δύο Υπουργείων.

  ΕΤΟΣ

  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  ΑMΥΝΤΙΚΗ ΔAΠANH         % ΑΕΠ

  1999

  4.449.436.000

  3,89% 

  2000 

  5.858.564.000

  4,81% 

  2001 

  5.391.500.000

  4,11% 

  2002 

  6.252.952.000

  4,42% 

  2003

  5.328.785.000

  3,48%

  ΕΤΟΣ

  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  ΑMΥΝΤΙΚΗ ΔAΠANH % ΑΕΠ

  2004

  5.285.800.000

  3,21%

  2005

  5.226.000.000

  2,96%

  • Όσον αφορά τις δαπάνες του λειτουργικού Π/Υ είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι, ενώ στα Γενικά Επιτελεία οι δαπάνες αυξάνονται βάση των ετήσιων ποσοστιαίων στοιχείων του πληθωρισμού, στο ΕΠΥΕΘΑ αντίστοιχα για το έτος 2005 μειώνονται σε σχέση με το έτος 2004, σε ποσοστό 16% περίπου.

  ΕΤΟΣ

  ΕΠΥΕΘΑ

  (εκ. €)

  2003

  21,04

  2004

  20,14

  2005

  16,93

  Σχεδιάζουμε το νέο Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού των ΕΔ (ΕΜΠΑΕ) 2006-2010, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προτεραιότητες, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των κλάδων. Εξάλλου, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, αποτελεί και η στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

  Στόχος μας είναι η μετατροπή της σε μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και γι αυτό αξιοποιούμε τη διεθνή συνεργασία και τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό (European Defence Agency-EDA) - του οποίου είμαστε πλήρες, ενεργό και ισότιμο ιδρυτικό μέλος από την 1η Ιουλίου 2004.

  Για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, κρατική και ιδιωτική, το έτος 2004, έχουν πληρωθεί προγράμματα αξίας 178 εκ. €. Ενώ για το έτος 2005 έχει αποφασιστεί η υλοποίηση προγραμμάτων 220 εκ.€. και αντίστοιχα για τα έτη 2006-2010 θα υλοποιηθούν προγράμματα ύψους 1.600 εκ €. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι  οχήματα διαφόρων τύπων, σύγχρονος φορητός οπλισμός, όπως του νέου τυφεκίου 5.56 χιλ. και διάφοροι τύποι πυρομαχικών, όπως βομβιδοφόρα βλήματα πυροβολικού, πυρομαχικά 120χιλ(LEO),  κλπ. Τα  προγράμματα αυτά  έχουν αυξημένη EΠA ( άνω του 50%). Ειδικά για το τυφέκιο 5,56 χιλ η ΕΠΑ θα φθάσει το 100%.

   

  Πληρωμές – Παραγγελίες Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

  Έτος

  2004

  2005

  2006 - 2010

  Ποσά

  178 εκ. €

  220 εκ. €

  1.600 εκ. €

   

  Ήδη, σε εφαρμογή της στρατηγικής μας  για να καταστεί η ΕΑΒ οικονομικά εύρωστη  και ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον,  προχωρούμε σε συνεργασία με διεθνούς εμβέλειας βιομηχανίες του κλάδου με θετικές προοπτικές, όπως η υπογραφή, πρόσφατα, δύο Επιχειρηματικών Επενδυτικών δράσεων, με την Lockheed Martin και την Pratt & Whitney, έργα που προβλέπεται  να δημιουργήσουν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας.  Η Αξία των  επενδύσεων αυτών ανέρχεται στα 105 εκ. δολάρια.

  Η ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των προμηθειών είναι άμεση. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι από τις συμβάσεις κυρίου υλικού που παραλάβαμε, εκτός του ότι δεν είχαν σταλεί για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπάρχει καμία χωρίς να έχει πρόβλημα ή βλαπτικούς όρους για το δημόσιο. Γι’ αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα επαναδιαπραγμάτευσής τους, διαδικασία καθόλου εύκολη, αφού οι δεσμεύσεις έχουν από καιρού αναληφθεί και το κράτος έχει συνέχεια. Η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης του 2003 για τα άρματα μάχης, μας απέφερε πιστωτικό ύψος ΑΩ 100 εκ. €, σύμφωνα με την επιστολή της κατασκευάστριας εταιρίας, που καταθέτουμε στα πρακτικά.

  Αυτό αποτελεί ένδειξη πως η προηγούμενη κυβέρνηση αγόραζε και δεν φρόντιζε να εξαντλήσει όλη τη διαπραγματευτική της ισχύ σε μία σύμβαση ύψους 1,7 δις €. και που κατά την άποψή μας ήταν περιττή, αφού  όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις προτίμησαν εκσυγχρονισμένα στις βιομηχανίες τους και όχι καινούρια άρματα μάχης. Στην ουσία, αντί να δώσουμε έργο στις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, χρηματοδοτήσαμε γενναία τις ξένες.

  Για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και την εξάλειψη των υφιστάμενων κενών και αδυναμιών του και κυρίως για λόγους διαφάνειας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρεί ύστερα από ενδελεχή μελέτη, στην κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου. Στόχος είναι η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και η οριστική απεμπλοκή των προμηθειών από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των ισχυρών συμφερόντων της διαπλοκής.

  Πριν λάβει την νομική του μορφή,  θα αποσταλεί στα πολιτικά κόμματα και στους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς για ενημέρωση και σχολιασμό. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, καθιερώνει και προβλέπει :

  ►τον “Προληπτικό Έλεγχο” από αρμόδια όργανα και τον “Προσυμβατικό Έλεγχο” από το Ελεγκτικό Συνέδριο για συμβάσεις άνω του 1εκατ. €.

  ►το θεσμό του Απολογισμού Επένδυσης στις προμήθειες των Ε.Δ., ώστε μετά την παρέλευση πενταετίας από την υπογραφή της σύμβασης, να αποτιμάται η κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών σε σχέση με τις οικονομικές παραμέτρους της προμήθειας.

  ► την ενίσχυση της διακλαδικότητας των προμηθειών, με την προβολή των απαιτήσεων των Γενικών Επιτελείων στο ΓΕΕΘΑ για συντονισμό, όπου αυτό είναι δυνατό.

  ► τον προληπτικό έλεγχο των επιμέρους λογαριασμών των συμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς των Κλάδων των Ε.Δ.

  ► την υπογραφή και υλοποίηση της Σύμβασης της «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» (Follow On Support), παράλληλα με την κύρια σύμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση υποστήριξη των συμβατικών αντικειμένων, με το πέρας της εγγύησης.

  ► την επιλογή των μελών των επιτροπών, που συμμετέχουν στις προμήθειες με κλήρωση από μητρώο εμπειρογνωμόνων που θα καταρτίζεται κατ’ έτος και τη «Δημόσια διαβούλευση» των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του διαγωνισμού.

  ►την αλλαγή φιλοσοφίας στα αντισταθμιστικά ωφελήματα, ώστε πράγματι αυτά να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΕΔ, να έχουν άμεση συσχέτιση και να υλοποιούνται ταυτόχρονα με το αντικείμενο της κύριας σύμβασης, με παράλληλη μείωση του κόστους της κύριας προμήθειας αλλά και του συνολικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ. Επίσης, έτσι επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας με τη μέγιστη δυνατή ΕΠΑ που αποτελεί και τη βασική μας πολιτική επιδίωξη. Σήμερα, πολλές δεκάδες συμβάσεις ΑΩ, ύψους πολλών δις, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, μεγάλα ποσά είχαν διοχετευτεί σε άσχετες με την κύρια σύμβαση επενδύσεις, άλλα εγκαταλείφθηκαν, απωλέσθηκαν ή κατέληξαν σε άγνωστους παραλήπτες, προς μεγάλη ζημία της εθνικής οικονομίας. Το θέμα είναι μείζον και ήδη αρμόδια επιτροπή προσπαθεί να αξιοποιήσει τις χαμένες επενδυτικές ευκαιρίες.

  Στην τελική φάση βρίσκεται και η Κατάρτιση Μητρώου Κατασκευαστών και Υποκατασκευαστών αμυντικού υλικού, όπου έχουν ήδη αξιολογηθεί οι 78 εταιρείες από τις 80 που κατέθεσαν αίτηση για ένταξή τους.

  Βασικός μας στόχος  είναι η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, χωρίς προτιμήσεις και χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι κανόνες θα είναι γνωστοί εκ των προτέρων σε όλους, η πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι ελεύθερη, η διαφάνεια εξασφαλισμένη και η νομιμότητα αδιαπραγμάτευτη.

  Επίσης, οι δράσεις της πολιτικής μας, εστιάζονται στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και του εκσυγχρονισμού των δομών οργάνωσης και διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων.

  Έτσι στον τομέα του Ανθρωπίνου Δυναμικού:

  ·          Μετά από ενδελεχή μελέτη και εντός του επόμενου διμήνου, καταρτίζεται ολοκληρωμένη  πρόταση νέου μισθολογίου για τις ΕΔ, όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά,  με  πρώτη προτεραιότητα τη ρύθμιση για την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 2838/00 και των αποστράτων οι οποίοι εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας πριν τον Ιούλιο του 2000, ώστε να μην υπάρχουν πλέον συνταξιούχοι τριών (3) ταχυτήτων, ως αποτέλεσμα της απαράδεκτης γι΄ αυτούς πολιτικής της προηγούμενης Κυβέρνησης.

  ·          Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προωθείται η οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στελεχών των ΕΔ, με προτεραιότητα τις μονάδες της παραμεθορίου. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό θα ικανοποιηθούν και οι εργαζόμενοι δικαιούχοι για εξασφάλιση κατοικίας από τον ΟΕΚ.

  ·          Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ παρενέβη ουσιαστικά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

  ·          Επιπλέον, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταβάλλει μια πρωτόγνωρη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, σε σχέση με τις δραστηριότητες των Ε.Δ, με την ίδρυση ειδικού Τμήματος Περιβάλλοντος και Υποδομής, που έχει στόχο τη σχεδίαση, υλοποίηση και συνεχή παρακολούθηση ενός αποτελεσματικού συστήματος αντιμετώπισης του συνόλου των περιβαλλοντικών θεμάτων των Ε.Δ. και της αμυντικής βιομηχανίας.

  ·          Εφαρμόζεται πιλοτικά ο θεσμός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦΥΕΣ) στην παραμεθόριο και ενεργοποιείται ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). H λειτουργία αυτών των θεσμών θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της στελέχωσης των μονάδων και στην πλέον ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των παραμεθόριων περιοχών στην άμυνα της χώρας, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση του τοπικά διαθέσιμου δυναμικού.

  ·          Έχουμε λάβει ήδη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων υποστήριξης του προσωπικού και των οικογενειών τους, για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων διαβίωσης, υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης, υγιεινής και ασφάλειας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών και ισότητας των δύο φύλων.

  ● Ελήφθησαν και λαμβάνονται σημαντικά μέτρα μέριμνας – υποστήριξης πολύτεκνων (συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας με τρία τέκνα), ορφανικών οικογενειών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

  ●  Στο πρώτο τρίμηνο του 2005 θα γίνει η αναδιοργάνωση και η θεσμική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των νόμων 2292/95 και 2984/02. Βασικός στόχος της αναδιοργάνωσης είναι η εξάλειψη οργανωτικών προβλημάτων, δυσλειτουργίας και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Το πρόγραμμα περικοπής δαπανών που ξεκινήσαμε τον Μάρτιο 2004, συνεχίζεται σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά αναφέρεται ότι η δύναμη του προσωπικού (στρατιωτικού & πολιτικού) που υπηρετεί στο Υπουργείο έχει μειωθεί στα 242 άτομα από τα 459 που υπηρετούσαν το 2003.

  ● Επίσης, ύστερα από έγκριση του ΣΑΜ, έχουμε υποβάλει στο ΚΥΣΕΑ, σχετικές εισηγήσεις με τις οποίες αναθεωρούνται τόσο η υφιστάμενη δομή Διοίκησης των ΕΔ, όσον και η Μελλοντική Δομή Δυνάμεων, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου Διοικήσεως, στην ειρήνη και σε περιόδους κρίσεως – επιχειρήσεων και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας και της ευελιξίας των Σχηματισμών και των Μονάδων μας.

  Τα οφέλη από την αναθεωρημένη δομή δυνάμεων είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  ● Μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα αντίδρασης και δυνατότητα προβολής ισχύος. 

  ●  Λιγότερα, αλλά πιο σύγχρονα, οπλικά συστήματα για τις Ε.Δ.

  ●  Μείωση του λειτουργικού κόστους.

  ● Σταδιακή  μείωση της θητείας.

  ●  Ενίσχυση της Διακλαδικότητας.

  Μέχρι σήμερα η διακλαδικότητα υλοποιείτο μόνο με τοποθέτηση μικρού αριθμού αξιωματικών από τους Κλάδους στα πέντε Διακλαδικά Στρατηγεία και χωρίς τη διάθεση δυνάμεων και μέσων, όπως προβλέπεται για την συγκρότηση μιας

  διακλαδικής δύναμης. Συνεπώς, μόνο κατ’ όνομα υπήρχαν αυτά. Σήμερα οργανώνουμε ένα μόνο Διακλαδικό Στρατηγείο, το ΓΕΕΘΑ, με τις υπαγόμενες σε αυτό επιχειρησιακές διοικήσεις.

  Επίσης, απαραίτητη ήταν και η συγκρότηση μιας ευέλικτης διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης για το θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου Πελάγους, για την αντιμετώπιση ταχέως εξελισσομένων καταστάσεων κρίσης, υπό την επιχειρησιακή διοίκηση του Α/ΓΕΕΘΑ, η οποία οργανώνεται εντός του 2005.

  Επομένως, επαυξάνουμε την επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων μας  Δυνάμεων,  και αυτό είναι γνωστό και εκτός Ελλάδος, αφού οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι περιζήτητες για συνεργασία, από όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 αποτελούν την αδιάψευστη μαρτυρία για τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους, που δοκιμάστηκαν με απόλυτη επιτυχία σε μία  γιγαντιαία επιχείρηση ασφαλείας σε όλη την Επικράτεια.

  Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι δυνατό να αμφισβητείται από βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αποτελούν τον βασικό παράγοντα ισχύος για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων μας και δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας και αξίζουν το θαυμασμό και τη φροντίδα μας. Χιλιάδες στελέχη μοχθούν νυχθημερόν στο Αιγαίο και την Παραμεθόριο για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες. Τους αξίζουν πολλά.

  Αντιπαρέρχομαι το γεγονός της επιπόλαιας αναφοράς συναδέλφου προς εμάς, περί σπίλωσης των Αξιωματικών στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια απλή ανάγνωση των πρακτικών, αποδεικνύει αμέσως ποιοί τους σπίλωσαν με την απαράδεκτη κοινοβουλευτική συμπεριφορά τους.

  Όσον αφορά στην κατηγορία, ότι δήθεν η Κυβέρνηση αναπτύσσει πελατειακές σχέσεις με τη μετεγκατάσταση μονάδων στην παραμεθόριο, αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη ελαφρότητα που επιδεικνύει το ΠΑΣΟΚ στα θέματα Άμυνας και Ασφάλειας της χώρας. Την ίδια ελαφρότητα δείχνει και για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναπτυξιακών και οικονομικών αναγκών, που έχουν δημιουργηθεί από την εγκατάλειψη της παραμεθορίου από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς ξαναδίνουμε ζωή στην παραμεθόριο, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς δεσμούς των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία. Μία επαφή με τους δημοτικούς άρχοντες και τους πολίτες των περιοχών που ενισχύουμε, θα πείσει και τον πλέον κακόπιστο περί της ορθότητας των ενέργειών μας αυτών. Η πολιτική μας είναι ανθρωποκεντρική. Στηρίζουμε τα στελέχη μας και τις οικογένειές τους και διοχετεύουμε εκεί δαπάνες που η προηγούμενη κυβέρνηση διοχέτευε στους εξοπλισμούς με τις γνωστές μεθόδους, αφήνοντας τον ανθρώπινο παράγοντα στην τύχη του. Είναι αδιανόητο να έχουν δαπανηθεί δις ευρώ για εξοπλισμούς και το προσωπικό στην παραμεθόριο να μην μπορεί να στεγαστεί αξιοπρεπώς. Εμείς θα τους λύσουμε το πρόβλημα.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Εργαζόμαστε, ως Κυβέρνηση, με μέθοδο και συνέπεια για μια ισχυρή και αξιόπιστη  Ελλάδα, που οργανώνει το παρόν της και οικοδομεί το μέλλον, με εθνική αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, πίστη και αποφασιστικότητα.  Οι όποιες προσπάθειες παραμόρφωσης της πραγματικής εικόνας από τα διαπλεκόμενα χαλκεία της παραπληροφόρησης, πέφτουν στο κενό. Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας, αποτελούν εγγύηση για την εθνική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας.  Με συνέπεια στις δεσμεύσεις της Κυβέρνησής μας και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διαβεβαιώνουμε τον Ελληνικό λαό, ο οποίος συμπαρίσταται και επιβραβεύει την προσπάθειά μας αυτή, ότι διασφαλίζουμε και υπηρετούμε με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του, σεβόμενοι τους κόπους και τις θυσίες του. Προσήλωση στην αποστολή, πειθαρχία, ήθος, ποιότητα, επαγγελματισμός, εκπαίδευση, υψηλό ηθικό, πλήρης διαφάνεια, δημιουργία συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δραστηριότητας, συνιστούν τα στοιχεία της καθημερινής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες, όπως προελέχθη, αποτελούν το βασικό παράγοντα Εθνικής Ισχύος και εγγυώνται την διασφάλιση των συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας των ελλήνων πολιτών.

  Σας Ευχαριστώ.