Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ομιλία ΥΦΕΘΑ κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου σε ημερίδα για την μεταολυμπιακή ανάπτυξη του Πειραιά

Μόλις πριν από 3 μήνες, η χώρα μας, μετά από πανεθνική προσπάθεια και παρά τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των μεγάλων Ολυμπιακών έργων, οργάνωσε τους καλύτερους και ασφαλέστερους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής.

Κι αυτό συνέβη μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο περιβάλλον, το οποίο βέβαια είχε διαμορφωθεί μετά την τραγική 11η Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και τα μετέπειτα γεγονότα της Μαδρίτης.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρόσφεραν παράλληλα, στην σύγχρονη Ελλάδα, την μοναδική ευκαιρία για να προβληθεί περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργήσει τις βάσεις, ώστε στην μεταολυμπιακή εποχή να κεφαλαιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό ποσοστό τα κέρδη που αποκόμισε από αυτήν την κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

 Οφείλουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε με σύνεση, συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό τους στόχους μας για το μέλλον. Και οι στόχοι αυτοί αφορούν τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στην πόλη μας, τον Πειραιά. Η «προστιθέμενη αξία» που αποκομίσαμε από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, πρέπει με τη δική μας προσπάθεια να αυξηθεί κατακόρυφα.

 

Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για οικονομική ανάπτυξη και  νέες επενδύσεις, είναι μεγάλες.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να κεφαλαιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η υπεραξία των Αγώνων σε νευραλγικούς  τομείς, όπως είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός και το εμπόριο.

Στόχος  της Κυβέρνησης είναι, με την εφαρμογή της πολιτικής της, να μπορέσει να δημιουργήσει μια υγιή και αναπτυσσόμενη οικονομία σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των πολιτών.

Έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους Έλληνες πολίτες να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομική πολιτική, η οποία στηρίζεται πάνω σε τέσσερις πυλώνες :

  • Την ταχεία, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργεί νέες και αξιόπιστες ευκαιρίες για κάθε Έλληνα πολίτη.
  • Την αύξηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με παράλληλη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να δίνεται το δικαίωμα για μια καλύτερη και ποιοτική ζωή σε όλους τους πολίτες.
  • Την ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου και περιφέρειας, ώστε να συγκλίνουμε με ταχείς ρυθμούς με τα αλλά κράτη της Ευρώπης.
Ήδη με την απογραφή που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Έχοντας λοιπόν γνωρίσει τη δύσκολη πραγματικότητα, προχωρούμε με σταθερά και σίγουρα βήματα προς τα εμπρός, με άξονα την οικονομική ανάπτυξη και χωρίς να καταφεύγουμε σε ξεπερασμένες πολιτικές λιτότητας.

Με αξιοκρατία και διαφάνεια, με αντικειμενικότητα και μετριοπάθεια, οικοδομούμε ένα κράτος που θα καλύπτει και θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών  και δεν θα τους καταδυναστεύει.

Έχουμε  ξεκινήσει  μια σημαντική  προσπάθεια για την  συμμετοχή της πόλεως του Πειραιά, με πρωταγωνιστικό ρόλο, στην οικονομική και  κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η κίνηση αυτή  δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική μεγέθυνση, αλλά και με τη διάχυσή της σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό και στρατηγικό ρόλο παίζει  ο δημόσιος τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε παρέχοντας δημόσια αγαθά, είτε αναδιανέμοντας το προϊόν της ανάπτυξης, είτε βοηθώντας την αγορά να αποφύγει αστοχίες και σφάλματα.

Αν σκοπός της οικονομικής πολιτικής είναι η κοινωνική ευημερία, και αυτός πράγματι είναι, τότε απομένουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Η διαφάνεια και η εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης, είναι για μας θεμελιώδεις συνιστώσες της πολιτικής μας.

Σήμερα, το Συνέδριο αυτό καλείται να απαντήσει σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του Πειραιά και τον καθοριστικό ρόλο που έχει για την επίτευξή της  η  αρμονική συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ένας αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη μιας οικονομίας και την παροχή  των δημόσιων  αγαθών  που απολαμβάνει μια κοινωνία.

Ενέργειες που έχουν αναληφθεί, υλοποιούνται και αφορούν την πόλη του Πειραιά είναι :

  • Άσκηση καινοτόμου κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της Ναυτιλίας, του Τουρισμού και  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πού είναι ζωτικοί παράγοντες  της τοπικής οικονομίας.
  • Άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών σε θέματα ποιότητας της βιομηχανικής παραγωγής και της  εποπτείας  των φορέων που δραστηριοποιούνται στο Βιομηχανικό Τομέα.
  • Εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του Εμπορίου, ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι που πλήττονται από το παρεμπόριο.
  • Άσκηση της Πολιτικής Προστασίας του καταναλωτή και  εφαρμογή Τεχνικών Ελέγχων.
  • Προώθηση υποδομών, νέοι οδικοί άξονες, επέκταση δικτύου ΜΕΤRO από το Χαιδάρι ως τον Πειραιά, δημιουργία χώρων στάθμευσης, επαναχάραξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης.

Ο Πειραιάς, δυστυχώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί. Από την 7η Μαρτίου και μετά όμως, οι προοπτικές της πόλης, είναι εντελώς διαφορετικές.

Η Κυβέρνησή μας, θα καταστήσει την πόλη κέντρο ανάπτυξης, ώστε να πετύχουμε τη μετεξέλιξή της σε  ελκυστικό οικονομικό και επενδυτικό διεθνές κέντρο, που θα  βελτιώσει τις  συνθήκες  διαβίωσης και ευημερίας των κατοίκων της.

Ταυτόχρονα, θα εξασφαλίσουμε την ολοκληρωτική εκμετάλλευση των κοινοτικών κονδυλίων, θα επιβάλουμε τις απόλυτα διαφανείς διαδικασίες παντού, θα περιορίσουμε στο ελάχιστο τη διαφθορά και θα προχωρήσουμε με ταχείς διαδικασίες στην παραχώρηση των Στρατοπέδων Σακελίωνα και Παπαδογεώργη στο Δήμο Πειραιά.

Έτσι, θα αυξηθούν όχι μόνο οι προοπτικές ταχύτερης ανάπτυξης της πόλης, αλλά και θα βελτιωθεί θεαματικά η ποιότητα ζωής όσων κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση είναι πανέτοιμη ώστε το Μεταολυμπιακό οικονομικό τοπίο να αποβεί προς όφελος τόσο του Πειραιά όσο και ολόκληρης της χώρας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Πειραιάς στο τέλος της τετραετίας αυτής, θα είναι εντελώς διαφορετικός από το σημερινό. Οι υποδομές, η υγιής ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής, θα είναι πραγματικότητα.

Το μεγάλο στοίχημα της Μεταολυμπιακής εποχής θα έχει κερδηθεί. Οι θυσίες του ελληνικού λαού για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, δε θα πάνε χαμένες.

Το μέλλον σίγουρα θα είναι ευοίωνο. Ο Πειραιάς θα λάβει στην αναπτυξιακή διαδικασία, τη θέση που πραγματικά του αξίζει.