Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ενιαίος Διοικητικός Τομέας

Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συγκροτήθηκε το 1994, από τις Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), με σκοπό την εναρμόνιση και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν το Πολιτικό Προσωπικό των Ε.Δ.

Η Ειδική Γραμματέας, που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ, όπως θέματα προσλήψεων, διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών, μονιμοποιήσεων πολιτικού προσωπικού, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προαγωγών, απολύσεων μονίμων υπαλλήλων και συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων.

Η λειτουργία του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διέπεται από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων Φ.470/56/4462/17-6-1994 (ΦΕΚ Β’ 480/24-6-94) και 249138/20-9-2007 (ΦΕΚ Β’ 1929/24-9-2007) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, ωστόσο τελεί υπό αναθεώρηση, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα: www.edt.mil.gr