Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απ' ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για την παροχή της αναγκαίας Νομικής Υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.