Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης

Το Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των ειδικών κονδυλίων του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.