Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης

  • Το Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή της ΓΔΟΣΥ και στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό Ελεγκτικού ή Οικονομικού οιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

  • Οι αρμοδιότητές του προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 73/06 (ΦΕΚ A’ 76) και αφορούν στη διενέργεια, μετά από ειδική διαταγή του ΥΕΘΑ που εκδίδεται κάθε φορά:

           1.Εκτάκτων οικονομικών επιθεωρήσεων, για τον έλεγχο των εν γένει δημοσίων υπολόγων και της κανονικής λειτουργίας οιασδήποτε διαχείρισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

          2.Ειδικών επιθεωρήσεων εξοπλισμών, έργων και προγραμμάτων έρευνας του ΥΠΕΘΑ.

  • Επιπρόσθετα, εισηγείται για θέματα βελτίωσης και συντονισμού του συστήματος λειτουργίας και ελέγχου των οικονομικών διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

  • Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω επιθεωρήσεις δε σχετίζονται με τους προβλεπόμενους, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οικονομικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων.