Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Γραμματεία Γενικής Δ/νσης Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης

Η Γραμματεία της ΓΔΟΣΥ είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη και διακίνηση της αλληλογραφίας των ΥΕΘΑ και του ΑΝΥΕΘΑ, των υπηρεσιακών μονάδων και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και για την μετάφραση εγγράφων του Γραφείου του ΥΕΘΑ και του ΑΝΥΕΘΑ. Επίσης, είναι ειδικότερα υπεύθυνη για τη γραφειοτεχνική υποστήριξη της ΓΔΟΣΥ και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της, καθώς και για τα διοικητικά θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Η Γραμματεία υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.