Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Επίδομα Οικονομικής Αρωγής

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Όλα τα θύματα πολέμου που λαμβάνουν πολεμική σύνταξη

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

α. ΑΙΤΗΣΗ με πλήρη στοιχεία αιτούντος (Διεύθυνση, αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητος)

β. Πρόσφατο ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ στο οποίο να εμφανίζεται ότι διενεργείται κράτηση 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ

Η οικονομική αρωγή χορηγείται κάθε χρόνο, τον Ιούλιο μήνα, σε όλα τα συνταξιοδοτούμενα θύματα (Ν.1680/87), που παίρνουν πολεμική σύνταξη στην οποία διενεργείται κράτηση 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ.