Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Οικονομική Ενίσχυση Γάμου

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

α. Κόρες αναπήρων πολέμου

β. Κόρες θυμάτων πολέμου που λαμβάνουν σήμερα την πολεμική τους σύνταξη

γ. Αδελφές ανύπαντρων αναπήρων πολέμου

δ. Αδελφές θυμάτων πολέμου που λαμβάνουν την πολεμική τους σύνταξη

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. ΑΙΤΗΣΗ δικαιούχου θύματος πολέμου με πλήρη στοιχεία

β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της πατρικής οικογένειας της μέλλουσας νύφης που εκδίδεται από το δήμο στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένη

Αν πρόκειται για αδελφή αναπήρου ή θύματος, να αναγράφεται αν ο ανάπηρος ή το θύμα είναι ή ήταν έγγαμος ή άγαμος (στην περίπτωση έγγαμου βίου, αν έχει παιδιά, ποιά είναι αυτά καθώς και τις ημερομηνίες γεννήσεώς τους

Στην περίπτωση που τα παιδιά είναι υιοθετημένα, να αναγράφεται ο αριθμός και η χρονολογία της υιοθεσίας αλλά και το έτος γέννησης τους

γ. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86) της δικαιούχου μέλλουσας νύφης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ, με την οποία να δηλώνονται τα παρακάτω:

α. «Οτι δεν έλαβε, ούτε δικαιούται να λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω γάμου, από άλλη πηγή, δημόσιου φορέα ή οργανισμού ή ασφαλιστικού Ταμείου»

β. «Οτι έλαβε οικονομική ενίσχυση λόγω γάμου από άλλη πηγή» οπότε απαιτείται υπηρεσιακή βεβαίωση του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε, το οποίο αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται από το ΤΑΑΘΠ

ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86) του αναπήρου πατέρα για τις δικαιούχες κόρες ή του άγαμου αναπήρου αδελφού, όταν βρίσκεται στη ζωή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από αστυνομική, αρχή ή ΚΕΠ, με την οποία να δηλώνεται ότι στη σύνταξή του διενεργείται κράτηση 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ

στ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Διαζευκτήριο) διάλυσης του πρώτου γάμου με πλήρη στοιχεία του πρώτου συζύγου και ημερομηνία τέλεσης του γάμου, όταν πρόκειται για δεύτερο γάμο της δικαιούχου μέλλουσας νύφης

ζ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή Συμβολαιογραφικής πράξης για τα υιοθετημένα παιδιά που δικαιούνται  οικονομική ενίσχυση λόγω γάμου

η. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ του ΚΡΑΤΟΥΣ

θ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ προηγουμένου μηνός που να φαίνεται ότι διενεργείται κράτηση 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ