Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απόφαση κατάργησης Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Μειοδότη προς Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας Τριών (3) Μηνών για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ