Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ 14/14: «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ και των υπό αυτών Φορέων - Ειδικών Λογαριασμών/Κλάδων»