Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ'αριθ. 11/15:«Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ (ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ - Γεν. Γραμ. - ΕΔΤ - ΓΔΟΣΥ - ΓΕΚ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΠΗΥ ΥΜΗΤΟΥ - ΓΔΑΕΕ – ΓΝΣ/ΥΠΕΘΑ)»