Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ'αριθμ 02/2015:«Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας - Αεροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2015 - 2018»