Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διακήρυξη υπ'αριθ.1/2017 : «Ανάδειξη Εξωτερικού Πιστοποιημένου Ελεγκτή Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Επιλεξιμότητας των Δαπανών του ΥΠΕΘΑ»