Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των ΕΔ - Δημιουργία Εκπαιδευτικής Πύλης Στρατιωτικών Σχολών και Ψηφιακού Αποθετηρίου"