Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ' αριθ. 18/15: «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών για τις Δαπάνες Δημοσιεύσεων Διαγωνιστικών Διαδικασιών Ετών 2016 – 2019 για τους Φορείς του ΥΠΕΘΑ»