Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 08/2016 «Ανάδειξη Αναδόχου προς Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας Ενός (1) Έτους για την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εικονικού Δικτύου (Virtual Private Network-VPN) Κινητής Τηλεφωνίας του ΥΠΕΘΑ»