Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ'αριθ. 13/2015:«Ανάδειξη Μειοδότη για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,Προγραμμάτων Και Λοιπών Υλικών Προς Κάλυψη Αναγκών Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»