Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ'αριθμ 31/14: «Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το Υποπρόγραμμα Εν Συνεχεία Υποστήριξη Ο/Σ RADAR AR-327»