Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ 19/14: «Προμήθεια 3 Μητρών Βουλκανισμού (Μήτρες για την Κατασκευή Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων-Αυτοκινούμενων Πυροβόλων)»