Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ 32/14:«Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών για τη Συντήρηση Σκαφών MAGNA, Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου LAR και OXY-NG»