Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ'αριθμ 34/2014: «Προμήθεια Υλικών Λήξης Ορίου Λειτουργίας – Λήξης Ορίου Ζωής (ΛΟΛ-ΛΟΖ) και Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών Ανασχετήρων»