Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη υπ' αριθ. 06/2016: «Ανάδειξη Μειοδότη για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Προγραμμάτων Και Λοιπών Υλικών Προς Κάλυψη Αναγκών Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»