Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Προκήρυξη υπ’ Αριθ. 6/13 Τρόπος διάθεσης Δ 6/13

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013, Ανάθεση (Εντολή) Διενέργειας Διαγωνισμού για το Έργο με Τίτλο «ΕγκατάστασηΜονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –Θερμότητας/Ψύξης στο 251 ΓΝΑ»

Ανάθεση (Εντολή) Διενέργειας Διαγωνισμού για το Έργο με Τίτλο «ΕγκατάστασηΜονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –Θερμότητας/Ψύξης στο 251 ΓΝΑ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2013», υπ’ αριθμ. 02/13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2013» Κυριο Σωμα Προκηρυξης 02/13

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής», υπ’ αριθμ. 2/13

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 2/13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος για προμήθεια εξοπλισμού

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, Ανάδειξη Μειοδότη με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή ανά Τιμή Μονάδος για Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (Εκτυπωτών- Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων- Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας, υπ΄ αριθ. 1/13

Προκήρυξη υπ΄ αριθ. 1/13 Ματαίωση Πρόχειρου Διαγωνισμού με Θέμα «Ανάδειξη Μειοδότη με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή ανά Τιμή Μονάδος για Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (Εκτυπωτών-

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, «Ανάδειξη Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ [ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ – ΕΔΤ – ΓΔΟΣΥ – ΓΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (& ΚΕΠ ΨΥΧΙΚΟΥ) ΚΕΠΗΥ ΥΜΗΤΟΥ – ΓΔΑΕΕ – ΝΣΚ]», υπ’ αριθ. 1/2013

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 1/2013 «Ανάδειξη Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ [ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ – ΕΔΤ – ΓΔΟΣΥ – ΓΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (&

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012, Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς», υπ’ αριθ. 5/12

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 5/12 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού Προκήρυξη υπ’ Αριθ. 6/13 Τρόπος διάθεσης Δ 6/13

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013, Ανάθεση (Εντολή) Διενέργειας Διαγωνισμού για το Έργο με Τίτλο «ΕγκατάστασηΜονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –Θερμότητας/Ψύξης στο 251 ΓΝΑ»

Ανάθεση (Εντολή) Διενέργειας Διαγωνισμού για το Έργο με Τίτλο «ΕγκατάστασηΜονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –Θερμότητας/Ψύξης στο 251 ΓΝΑ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2013», υπ’ αριθμ. 02/13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2013» Κυριο Σωμα Προκηρυξης 02/13

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής», υπ’ αριθμ. 2/13

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 2/13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος για προμήθεια εξοπλισμού

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, Ανάδειξη Μειοδότη με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή ανά Τιμή Μονάδος για Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (Εκτυπωτών- Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων- Συσκευών Τηλεομοιοτυπίας, υπ΄ αριθ. 1/13

Προκήρυξη υπ΄ αριθ. 1/13 Ματαίωση Πρόχειρου Διαγωνισμού με Θέμα «Ανάδειξη Μειοδότη με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή ανά Τιμή Μονάδος για Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών (Εκτυπωτών-

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, «Ανάδειξη Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ [ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ – ΕΔΤ – ΓΔΟΣΥ – ΓΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (& ΚΕΠ ΨΥΧΙΚΟΥ) ΚΕΠΗΥ ΥΜΗΤΟΥ – ΓΔΑΕΕ – ΝΣΚ]», υπ’ αριθ. 1/2013

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 1/2013 «Ανάδειξη Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ [ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ – ΕΔΤ – ΓΔΟΣΥ – ΓΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (&

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012, Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς», υπ’ αριθ. 5/12

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 5/12 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ