Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας – Αεροθεραπείας στα Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Έτους 2013», υπ’ αριθμ. 02/13

29 Μαρτίου, 2013