Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, «Ανάδειξη Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εσωτερικών Χώρων του ΥΠΕΘΑ [ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ – ΕΔΤ – ΓΔΟΣΥ – ΓΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (& ΚΕΠ ΨΥΧΙΚΟΥ) ΚΕΠΗΥ ΥΜΗΤΟΥ – ΓΔΑΕΕ – ΝΣΚ]», υπ’ αριθ. 1/2013

22 Ιανουαρίου, 2013