Ανακοινώσεις για Εξοπλιστικά

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «Νταιζενροθ Εμπορική Βιομηχανική Συμβουλευτική Τεχνολογική Ανώνυμη Εταιρεία, EODH» σε επιτελείς του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ

Την Πέμπτη 02 Σεπ 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση – επίδειξη στο Στρδο «ΕΠΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΔΗ», σε Επιτελείς του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ, του οχήματος

Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο της εταιρείας “OptoPrecision” σε επιτελείς των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Την Τρίτη 23 Αυγ 21, στις 10:00, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε επιτελείς  των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, από τον εκπρόσωπο της εταιρείας “OptoPrecision”

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας‘’RAYTHEON’’ ,σε ομάδα επιτελών του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σε ομάδα επιτελών του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’RAYTHEON’’ σχετικά με τα

Παρουσίαση από την εταιρεία του ιδιώτη κ. Μωραϊτάκη σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία “IGP”σε επιτελείς του ΓΕΣ και του ΓΕΑ

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, σε επιτελείς του ΓΕΣ και του ΓΕΑ, από την εταιρεία του ιδιώτη κ. Μωραϊτάκη σε συνεργασία με την

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «S.A.L.DYNE» σε επιτελείς των Ειδικών Δυνάμεων

Την 19, 20 και 21 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/επίδειξη σε επιτελείς και προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, με θέμα «Καταδυτικός Εξοπλισμός Στρατιωτικής Χρήσης» από τους εκπροσώπους

Παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ‘’Nexter’’, σε επιτελείς του ΓΕΣ στο Στρατόπεδο «Επχου Γεώργιου Μελίδη»

Τη Δευτέρα 20 Ιουλ 2021 και ώρα 09:30, στο Στρατόπεδο «Επχου Γεώργιου Μελίδη», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού των Οχημάτων Μάχης, παρουσίαση –

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «Νταιζενροθ Εμπορική Βιομηχανική Συμβουλευτική Τεχνολογική Ανώνυμη Εταιρεία, EODH» σε επιτελείς του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ

Την Πέμπτη 02 Σεπ 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση – επίδειξη στο Στρδο «ΕΠΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΔΗ», σε Επιτελείς του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ, του οχήματος

Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο της εταιρείας “OptoPrecision” σε επιτελείς των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Την Τρίτη 23 Αυγ 21, στις 10:00, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε επιτελείς  των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, από τον εκπρόσωπο της εταιρείας “OptoPrecision”

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας‘’RAYTHEON’’ ,σε ομάδα επιτελών του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σε ομάδα επιτελών του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’RAYTHEON’’ σχετικά με τα

Παρουσίαση από την εταιρεία του ιδιώτη κ. Μωραϊτάκη σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία “IGP”σε επιτελείς του ΓΕΣ και του ΓΕΑ

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, σε επιτελείς του ΓΕΣ και του ΓΕΑ, από την εταιρεία του ιδιώτη κ. Μωραϊτάκη σε συνεργασία με την

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «S.A.L.DYNE» σε επιτελείς των Ειδικών Δυνάμεων

Την 19, 20 και 21 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση/επίδειξη σε επιτελείς και προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, με θέμα «Καταδυτικός Εξοπλισμός Στρατιωτικής Χρήσης» από τους εκπροσώπους

Παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ‘’Nexter’’, σε επιτελείς του ΓΕΣ στο Στρατόπεδο «Επχου Γεώργιου Μελίδη»

Τη Δευτέρα 20 Ιουλ 2021 και ώρα 09:30, στο Στρατόπεδο «Επχου Γεώργιου Μελίδη», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού των Οχημάτων Μάχης, παρουσίαση –