Ανακοινώσεις για Εξοπλιστικά

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας PASS DEFENSE ΜΕΠΕ, σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπροσώπους της εταιρείας PASS DEFENSE ΜΕΠΕ, σχετικά με αεροπορικούς ψηφιακούς χάρτες

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας PASS DEFENSE ΜΕΠΕ, σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπροσώπους της εταιρείας PASS DEFENSE ΜΕΠΕ, σχετικά με αεροπορικούς ψηφιακούς χάρτες