Ανακοινώσεις για Εξοπλιστικά

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «WIRELESS P2P TECHNOLOGIES » σε επιτελείς του ΓΕΣ και ΓΕΝ

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς των ΓΕΣ και ΓΕΝ, παρουσίαση ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών της εταιρείας “WIRELESS P2P TECHNOLOGIES” από τους εκπροσώπους της

Συνάντηση με Εκπρόσωπο Εταιρείας «NEXTER SYSTEMS»

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) παρουσίαση από εκπροσώπους της γαλλικής εταιρείας «NEXTER SYSTEMS» που αφορά στην τηλεχειριζόμενη πλατφόρμα οπλισμού

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» (ΕΛΒΟ), στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’Defense Service Tracks-DST GmbH’’ σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τετάρτη 15 Δεκ 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ, από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’Defense Service Tracks-DST GmbH’’, στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “ CEIA S.p.A ” σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και επίδειξη στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» (Λουτράκι) σε επιτελείς του ΓΕΣ, από τους εκπροσώπους της εταιρείας «CEIA

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “Rheinmentall Electronics” σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας “Rheinmentall Electronics”, με θέμα δυνατότητες εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης LEO 2A4

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «WIRELESS P2P TECHNOLOGIES » σε επιτελείς του ΓΕΣ και ΓΕΝ

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς των ΓΕΣ και ΓΕΝ, παρουσίαση ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών της εταιρείας “WIRELESS P2P TECHNOLOGIES” από τους εκπροσώπους της

Συνάντηση με Εκπρόσωπο Εταιρείας «NEXTER SYSTEMS»

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) παρουσίαση από εκπροσώπους της γαλλικής εταιρείας «NEXTER SYSTEMS» που αφορά στην τηλεχειριζόμενη πλατφόρμα οπλισμού

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» (ΕΛΒΟ), στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’Defense Service Tracks-DST GmbH’’ σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τετάρτη 15 Δεκ 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ, από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’Defense Service Tracks-DST GmbH’’, στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “ CEIA S.p.A ” σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και επίδειξη στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» (Λουτράκι) σε επιτελείς του ΓΕΣ, από τους εκπροσώπους της εταιρείας «CEIA

Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “Rheinmentall Electronics” σε επιτελείς του ΓΕΣ

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας “Rheinmentall Electronics”, με θέμα δυνατότητες εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης LEO 2A4