Ανακοινώσεις για Εξοπλιστικά

Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ επιτελών του ΓΕΣ και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας “HDVS” στο ΓΕΣ

Την Πέμπτη 01 Απριλίου 21, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση μεταξύ επιτελών του ΓΕΣ και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας “HDVS”, κ. Αποστόλου Δομτζίδη, στο πλαίσιο διερεύνησης

Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπροσώπους των Εταιρειών ”THALES NL”, ”THALES HELLAS” και ”SSMART S.A.”

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρειών «THALES NL», «THALES HELLAS» και «SSMART S.A.» μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα

Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ επιτελών του ΓΕΣ και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας “HDVS” στο ΓΕΣ

Την Πέμπτη 01 Απριλίου 21, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση μεταξύ επιτελών του ΓΕΣ και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας “HDVS”, κ. Αποστόλου Δομτζίδη, στο πλαίσιο διερεύνησης

Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από εκπροσώπους των Εταιρειών ”THALES NL”, ”THALES HELLAS” και ”SSMART S.A.”

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού παρουσίαση από εκπροσώπους εταιρειών «THALES NL», «THALES HELLAS» και «SSMART S.A.» μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα