Διευθύνσεις Υπουργείου

30 Οκτωβρίου, 2020

Οργανικές Διευθύνσεις ΥΠΕΘΑ

Διεύθυνση Ενημέρωσης

Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ)

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ)

Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Γενική Δνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων

Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις ΥΠΕΘΑ

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές δνσεις αφορούν αποκλειστικά στη διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων των φορέων του Δημοσίου με το ΥΠΕΘΑ & τα Γενικά Επιτελεία. Για να δείτε τις Ηλεκτρονικές Δνσεις πατήστε ΕΔΩ