Αιτήματα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

5 Ιουνίου, 2019

Το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται από διάφορους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπικές ή/και εκκλησιαστικές αρχές, ιδιώτες κ.α.

Οι συγκεκριμένες δράσεις σχετίζονται με την κοινωνική προσφορά και υποστήριξη με προσωπικό, υλικά και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ στον χώρο της εθνικής άμυνας και ασφάλειας και αφορούν στην προώθηση του κοινωνικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, στις σχέσεις τους με το κοινό και ιδιαίτερα με τους νέους.

Με τον όρο δράση νοείται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στις παρακάτω περιπτώσεις :

α. Επίσημες εθνικές, θρησκευτικές και τοπικές εορτές.

β. Διοργανώσεις εκδηλώσεων ή/και τελετών, συνεδρίων, εκθέσεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, βραβείων διαγωνισμού, φεστιβάλ κ.α.

γ. Έργα υποδομών κοινής ωφελείας.

Οι προαναφερόμενες δράσεις είναι ενδεικτικές, διοργανώνονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους όπως αυτοί περιγράφονται στα προβλεπόμενα κείμενα και δεν συνεπάγονται οικονομικής υποχρέωσης για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης, τους όρους χορήγησης της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ, τις υποχρεώσεις των αιτούντων φορέων καθώς και τις προβλεπόμενες αιτήσεις, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.