Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Αθηνών

29 Νοεμβρίου, 2018

Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 – Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6598661-4
Φαξ: +30 210 6598379

Επικοινωνία με e-mail:

Πληροφορίες: gek.athens@mod.mil.gr