Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5024/12-03-2021) με θέμα: «Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5024/12-03-2021) με θέμα: «Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5081/16-03-2021) με θέμα: «Μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5081/16-03-2021) με θέμα: «Μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5161/18-03-2021) με θέμα: «Καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5161/18-03-2021) με θέμα: «Καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5162/18-03-2021) με θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5162/18-03-2021) με θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα»  

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5159/18-03-2021) με θέμα: «Μέτρα προστασίας πληρωμάτων υποβρυχίων και αύξηση των βαρδιών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5159/18-03-2021) με θέμα: «Μέτρα προστασίας πληρωμάτων υποβρυχίων και αύξηση των βαρδιών»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4959/10-03-2021) με θέμα: «Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4959/10-03-2021) με θέμα: «Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4958/10-03-2021) με θέμα: «Επίλυση αδικίας στις Συντάξιμες Αποδοχές με έτη προσαύξησης κατά 3/35 του Μηνιαίου Συντάξιμου Μισθού»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4958/10-03-2021) με θέμα: «Επίλυση αδικίας στις Συντάξιμες Αποδοχές με έτη προσαύξησης κατά 3/35 του Μηνιαίου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4917/10-03-2021) με θέμα: Η βρετανική αεροπορία αποσύρει πρόωρα αεροσκάφη τύπου “C-130J-30 Super Hercules”

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4917/10-03-2021) με θέμα: Η βρετανική αεροπορία αποσύρει πρόωρα αεροσκάφη τύπου “C-130J-30 Super Hercules”   Eρώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4906/10-03-2021) με θέμα: «Αξιοποίηση της τέως νατοϊκής βάσης του Αίνου Κεφαλληνίας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4906/10-03-2021) με θέμα: «Αξιοποίηση της τέως νατοϊκής βάσης του Αίνου Κεφαλληνίας»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4871/09-03-2021) με θέμα: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4871/09-03-2021) με θέμα: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5024/12-03-2021) με θέμα: «Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5024/12-03-2021) με θέμα: «Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5081/16-03-2021) με θέμα: «Μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5081/16-03-2021) με θέμα: «Μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5161/18-03-2021) με θέμα: «Καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5161/18-03-2021) με θέμα: «Καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5162/18-03-2021) με θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5162/18-03-2021) με θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα»  

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5159/18-03-2021) με θέμα: «Μέτρα προστασίας πληρωμάτων υποβρυχίων και αύξηση των βαρδιών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5159/18-03-2021) με θέμα: «Μέτρα προστασίας πληρωμάτων υποβρυχίων και αύξηση των βαρδιών»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4959/10-03-2021) με θέμα: «Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4959/10-03-2021) με θέμα: «Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Ε/Π OH-58D Kiowa Warrior»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4958/10-03-2021) με θέμα: «Επίλυση αδικίας στις Συντάξιμες Αποδοχές με έτη προσαύξησης κατά 3/35 του Μηνιαίου Συντάξιμου Μισθού»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4958/10-03-2021) με θέμα: «Επίλυση αδικίας στις Συντάξιμες Αποδοχές με έτη προσαύξησης κατά 3/35 του Μηνιαίου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4917/10-03-2021) με θέμα: Η βρετανική αεροπορία αποσύρει πρόωρα αεροσκάφη τύπου “C-130J-30 Super Hercules”

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4917/10-03-2021) με θέμα: Η βρετανική αεροπορία αποσύρει πρόωρα αεροσκάφη τύπου “C-130J-30 Super Hercules”   Eρώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4906/10-03-2021) με θέμα: «Αξιοποίηση της τέως νατοϊκής βάσης του Αίνου Κεφαλληνίας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4906/10-03-2021) με θέμα: «Αξιοποίηση της τέως νατοϊκής βάσης του Αίνου Κεφαλληνίας»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4871/09-03-2021) με θέμα: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4871/09-03-2021) με θέμα: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής