Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8380/02-08-2021) με θέμα: «Φουσκωτοί παραπλανητικοί ψευδοστόχοι στον Ελληνικό Στρατό»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8380/02-08-2021) με θέμα: «Φουσκωτοί παραπλανητικοί ψευδοστόχοι στον Ελληνικό Στρατό»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8347/30-07-2021) με θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία του Σταθμού Επανακτησίμων στη Μυτιλήνη»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8347/30-07-2021) με θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία του Σταθμού Επανακτησίμων στη Μυτιλήνη»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8235/26-07-2021) με θέμα: «Διαφορές στη μισθοδοσία των σπουδαστών που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8235/26-07-2021) με θέμα: «Διαφορές στη μισθοδοσία των σπουδαστών που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8211/22-07-2021) με θέμα: «Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εφαρμογή του ν.4609/2019. Αποκατάσταση ιεραρχικής ομαλότητας για Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ κρινόμενων κατά το ν.2439/1996»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8211/22-07-2021) με θέμα: «Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εφαρμογή του ν.4609/2019. Αποκατάσταση ιεραρχικής

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7678/30-06-2021) με θέμα: «Αναζητούνται απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές για τα ΕΑΣ»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7678/30-06-2021) με θέμα: «Αναζητούνται απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές για τα ΕΑΣ»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8305/28-07-2021) με θέμα: «Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8305/28-07-2021) με θέμα: «Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ)»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8305/28-07-2021) με

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8580/25-08-2021) με θέμα: «Εκδηλώσεις σε Γράμμο – Βίτσι»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8580/25-08-2021) με θέμα: «Εκδηλώσεις σε Γράμμο – Βίτσι»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8580/25-08-2021)

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8574/25-08-2021) με θέμα: «Αποζημίωση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν περιπολίες ή συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8574/25-08-2021) με θέμα: «Αποζημίωση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν περιπολίες ή συμμετέχουν στην κατάσβεση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8523/20-08-2021) με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8523/20-08-2021) με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων»   Ερώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8487/17-08-2021) με θέμα: «Προβλήματα από τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην κατάσβεση πυρκαγιών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8487/17-08-2021) με θέμα: «Προβλήματα από τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην κατάσβεση πυρκαγιών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8380/02-08-2021) με θέμα: «Φουσκωτοί παραπλανητικοί ψευδοστόχοι στον Ελληνικό Στρατό»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8380/02-08-2021) με θέμα: «Φουσκωτοί παραπλανητικοί ψευδοστόχοι στον Ελληνικό Στρατό»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8347/30-07-2021) με θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία του Σταθμού Επανακτησίμων στη Μυτιλήνη»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8347/30-07-2021) με θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία του Σταθμού Επανακτησίμων στη Μυτιλήνη»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8235/26-07-2021) με θέμα: «Διαφορές στη μισθοδοσία των σπουδαστών που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8235/26-07-2021) με θέμα: «Διαφορές στη μισθοδοσία των σπουδαστών που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8211/22-07-2021) με θέμα: «Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εφαρμογή του ν.4609/2019. Αποκατάσταση ιεραρχικής ομαλότητας για Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ κρινόμενων κατά το ν.2439/1996»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8211/22-07-2021) με θέμα: «Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εφαρμογή του ν.4609/2019. Αποκατάσταση ιεραρχικής

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7678/30-06-2021) με θέμα: «Αναζητούνται απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές για τα ΕΑΣ»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7678/30-06-2021) με θέμα: «Αναζητούνται απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές για τα ΕΑΣ»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8305/28-07-2021) με θέμα: «Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8305/28-07-2021) με θέμα: «Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ)»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8305/28-07-2021) με

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8580/25-08-2021) με θέμα: «Εκδηλώσεις σε Γράμμο – Βίτσι»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8580/25-08-2021) με θέμα: «Εκδηλώσεις σε Γράμμο – Βίτσι»   Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8580/25-08-2021)

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8574/25-08-2021) με θέμα: «Αποζημίωση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν περιπολίες ή συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8574/25-08-2021) με θέμα: «Αποζημίωση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν περιπολίες ή συμμετέχουν στην κατάσβεση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8523/20-08-2021) με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8523/20-08-2021) με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων»   Ερώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8487/17-08-2021) με θέμα: «Προβλήματα από τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην κατάσβεση πυρκαγιών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8487/17-08-2021) με θέμα: «Προβλήματα από τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην κατάσβεση πυρκαγιών»