Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2364/20-02-2023) με θέμα: «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2364/20-02-2023) με θέμα: «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα παιδιά των μετόχων και

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1427/15-12-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη η μη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την αντίστοιχη της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) που αφορούν στα στοιχεία ‘φακέλου’ των προσώπων με αναπηρία»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1427/15-12-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη η μη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1975/27-01-2023) με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1975/27-01-2023) με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1974/27-01-2023) με θέμα: «Εμπαιγμός η συνέχιση των κρατήσεων του Ν.4093/12 στα μερίσματα στους προϋπολογισμούς του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1974/27-01-2023) με θέμα: «Εμπαιγμός η συνέχιση των κρατήσεων του Ν.4093/12 στα μερίσματα στους προϋπολογισμούς του

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1965/27-01-2023) με θέμα: «Διακρίσεις στη βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1965/27-01-2023) με θέμα: «Διακρίσεις στη βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1965/27-01-2023) με

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1956/25-01-2023) με θέμα: «Απαράδεκτες για μια ακόμη φορά οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΠΒ στη Θήβα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1956/25-01-2023) με θέμα: «Απαράδεκτες για μια ακόμη φορά οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΠΒ στη Θήβα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1938/25-01-2023) με θέμα: «Χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1938/25-01-2023) με θέμα: «Χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1914/24-01-2023) με θέμα: «Ένταξη χρήσης UAV στην Παλλαϊκή Άμυνα (Π.ΑΜ.)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1914/24-01-2023) με θέμα: «Ένταξη χρήσης UAV στην Παλλαϊκή Άμυνα (Π.ΑΜ.)» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1901/24-01-2023) με θέμα: «Προβληματισμοί σχετικά με την υλοποίηση του πολύ- προβεβλημμένου προγράμματος ανάπτυξης UAV Αρχύτας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1901/24-01-2023) με θέμα: «Προβληματισμοί σχετικά με την υλοποίηση του πολύ- προβεβλημμένου προγράμματος ανάπτυξης UAV Αρχύτας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1890/24-01-2023) με θέμα: «Η Τουρκία εξοπλίζει το Κοσσυφοπέδιο»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1890/24-01-2023) με θέμα: «Η Τουρκία εξοπλίζει το Κοσσυφοπέδιο» Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1890/24-01-2023) με

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2364/20-02-2023) με θέμα: «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2364/20-02-2023) με θέμα: «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα παιδιά των μετόχων και

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1427/15-12-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη η μη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την αντίστοιχη της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) που αφορούν στα στοιχεία ‘φακέλου’ των προσώπων με αναπηρία»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1427/15-12-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη η μη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1975/27-01-2023) με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1975/27-01-2023) με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1974/27-01-2023) με θέμα: «Εμπαιγμός η συνέχιση των κρατήσεων του Ν.4093/12 στα μερίσματα στους προϋπολογισμούς του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1974/27-01-2023) με θέμα: «Εμπαιγμός η συνέχιση των κρατήσεων του Ν.4093/12 στα μερίσματα στους προϋπολογισμούς του

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1965/27-01-2023) με θέμα: «Διακρίσεις στη βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1965/27-01-2023) με θέμα: «Διακρίσεις στη βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1965/27-01-2023) με

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1956/25-01-2023) με θέμα: «Απαράδεκτες για μια ακόμη φορά οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΠΒ στη Θήβα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1956/25-01-2023) με θέμα: «Απαράδεκτες για μια ακόμη φορά οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕΠΒ στη Θήβα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1938/25-01-2023) με θέμα: «Χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1938/25-01-2023) με θέμα: «Χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1914/24-01-2023) με θέμα: «Ένταξη χρήσης UAV στην Παλλαϊκή Άμυνα (Π.ΑΜ.)»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1914/24-01-2023) με θέμα: «Ένταξη χρήσης UAV στην Παλλαϊκή Άμυνα (Π.ΑΜ.)» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1901/24-01-2023) με θέμα: «Προβληματισμοί σχετικά με την υλοποίηση του πολύ- προβεβλημμένου προγράμματος ανάπτυξης UAV Αρχύτας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1901/24-01-2023) με θέμα: «Προβληματισμοί σχετικά με την υλοποίηση του πολύ- προβεβλημμένου προγράμματος ανάπτυξης UAV Αρχύτας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1890/24-01-2023) με θέμα: «Η Τουρκία εξοπλίζει το Κοσσυφοπέδιο»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1890/24-01-2023) με θέμα: «Η Τουρκία εξοπλίζει το Κοσσυφοπέδιο» Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1890/24-01-2023) με