Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 339/17-10-2022) με θέμα: «Αναστολή χορήγησης φαρμάκων σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 339/17-10-2022) με θέμα: «Αναστολή χορήγησης φαρμάκων σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 161/07-10-2022) με θέμα: «Αίτημα επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 161/07-10-2022) με θέμα: «Αίτημα επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 43/04-10-2022) με θέμα: «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 43/04-10-2022) με θέμα: «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας»   Eρώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 313/14-10-2022) με θέμα: «Αποκατάσταση των διαφορών που υπάρχουν στη μισθοδοσία των σπουδαστών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 313/14-10-2022) με θέμα: «Αποκατάσταση των διαφορών που υπάρχουν στη μισθοδοσία των σπουδαστών Ενόπλων Δυνάμεων και

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 309/14-10-2022) με θέμα: «Χορήγηση νέων ταυτοτήτων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που θα αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 309/14-10-2022) με θέμα: «Χορήγηση νέων ταυτοτήτων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος –

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 218/10-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του Κέντρου Νεοσυλλέκτων στην Καλαμάτα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 218/10-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του Κέντρου Νεοσυλλέκτων στην Καλαμάτα»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 240/11-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του ΚΕΕΜ ως Κέντρου Νεοσυλλέκτων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 240/11-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του ΚΕΕΜ ως Κέντρου Νεοσυλλέκτων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 64/04-10-2022) με θέμα: «Επί 65 έτη οι δικαιούχοι πολεμιστές του Νόμου 751/1948 ζητούν από την Πολιτεία να τους αποδοθούν τα υποσχεθέντα με νομοθετική ρύθμιση οικόπεδα οικιστικής αποκατάστασής τους»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 64/04-10-2022) με θέμα: «Επί 65 έτη οι δικαιούχοι πολεμιστές του Νόμου 751/1948 ζητούν από την

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 27/03-10-2022) με θέμα: «Διάθεση στρατιωτικού προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 27/03-10-2022) με θέμα: «Διάθεση στρατιωτικού προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 34/04-10-2022) με θέμα: «Ενημέρωση της ειδικής επιτροπής του Κοινοβουλίου από τα Γραφεία Στήριξης Οπλιτών, για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων των στρατιωτών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 34/04-10-2022) με θέμα: «Ενημέρωση της ειδικής επιτροπής του Κοινοβουλίου από τα Γραφεία Στήριξης Οπλιτών, για

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 339/17-10-2022) με θέμα: «Αναστολή χορήγησης φαρμάκων σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 339/17-10-2022) με θέμα: «Αναστολή χορήγησης φαρμάκων σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 161/07-10-2022) με θέμα: «Αίτημα επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 161/07-10-2022) με θέμα: «Αίτημα επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 43/04-10-2022) με θέμα: «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 43/04-10-2022) με θέμα: «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας»   Eρώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 313/14-10-2022) με θέμα: «Αποκατάσταση των διαφορών που υπάρχουν στη μισθοδοσία των σπουδαστών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 313/14-10-2022) με θέμα: «Αποκατάσταση των διαφορών που υπάρχουν στη μισθοδοσία των σπουδαστών Ενόπλων Δυνάμεων και

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 309/14-10-2022) με θέμα: «Χορήγηση νέων ταυτοτήτων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που θα αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 309/14-10-2022) με θέμα: «Χορήγηση νέων ταυτοτήτων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος –

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 218/10-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του Κέντρου Νεοσυλλέκτων στην Καλαμάτα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 218/10-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του Κέντρου Νεοσυλλέκτων στην Καλαμάτα»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 240/11-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του ΚΕΕΜ ως Κέντρου Νεοσυλλέκτων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 240/11-10-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία του ΚΕΕΜ ως Κέντρου Νεοσυλλέκτων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 64/04-10-2022) με θέμα: «Επί 65 έτη οι δικαιούχοι πολεμιστές του Νόμου 751/1948 ζητούν από την Πολιτεία να τους αποδοθούν τα υποσχεθέντα με νομοθετική ρύθμιση οικόπεδα οικιστικής αποκατάστασής τους»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 64/04-10-2022) με θέμα: «Επί 65 έτη οι δικαιούχοι πολεμιστές του Νόμου 751/1948 ζητούν από την

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 27/03-10-2022) με θέμα: «Διάθεση στρατιωτικού προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 27/03-10-2022) με θέμα: «Διάθεση στρατιωτικού προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 34/04-10-2022) με θέμα: «Ενημέρωση της ειδικής επιτροπής του Κοινοβουλίου από τα Γραφεία Στήριξης Οπλιτών, για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων των στρατιωτών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 34/04-10-2022) με θέμα: «Ενημέρωση της ειδικής επιτροπής του Κοινοβουλίου από τα Γραφεία Στήριξης Οπλιτών, για