Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5355/24-05-2022) με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5355/24-05-2022) με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5432/26-05-2022) με θέμα: «Πρόταση για μεταφορά του 95 Τ.Υ.ΕΘ στο κτίριο του ΓΝΡ»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5432/26-05-2022) με θέμα: «Πρόταση για μεταφορά του 95 Τ.Υ.ΕΘ στο κτίριο του ΓΝΡ»   Eρώτηση

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5447/26-05-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία Στρατοπέδου Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5447/26-05-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία Στρατοπέδου Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5204/13-05-2022) με θέμα: «Έλλειψη γιατρού στο 558 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Έβρο»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5204/13-05-2022) με θέμα: «Έλλειψη γιατρού στο 558 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Έβρο»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5087/09-05-2022) με θέμα: «Προβλήματα στη στελέχωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5087/09-05-2022) με θέμα: «Προβλήματα στη στελέχωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5230/16-05-2022) με θέμα: «Η κυβέρνηση ωθεί την ΕΑΒ προς παρακμή και διάλυση»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5230/16-05-2022) με θέμα: «Η κυβέρνηση ωθεί την ΕΑΒ προς παρακμή και διάλυση» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5153/13-05-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας στις εγκαταστάσεις του Τάγματος Πεζοναυτών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5153/13-05-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας στις εγκαταστάσεις του Τάγματος Πεζοναυτών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4982/03-05-2022) με θέμα: «ο Στολίσκος των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ ως υπεραξία ανθυποβρυχιακού αγώνα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4982/03-05-2022) με θέμα: «ο Στολίσκος των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ ως υπεραξία ανθυποβρυχιακού αγώνα» Eρώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4990/03-05-2022) με θέμα: «Συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ECM κατά εχθρικών πυραύλων στις φρεγάτες (Φ/Γ) του ΠΝ»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4990/03-05-2022) με θέμα: «Συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ECM κατά εχθρικών πυραύλων στις φρεγάτες (Φ/Γ) του ΠΝ»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5058/06-05-2022) με θέμα:«Αποκατάσταση αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών στους εκτελούντες υπηρεσία στα ΕΦ της ΠΕ Καστοριάς»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5058/06-05-2022) με θέμα:«Αποκατάσταση αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών στους εκτελούντες υπηρεσία στα

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5355/24-05-2022) με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5355/24-05-2022) με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5432/26-05-2022) με θέμα: «Πρόταση για μεταφορά του 95 Τ.Υ.ΕΘ στο κτίριο του ΓΝΡ»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5432/26-05-2022) με θέμα: «Πρόταση για μεταφορά του 95 Τ.Υ.ΕΘ στο κτίριο του ΓΝΡ»   Eρώτηση

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5447/26-05-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία Στρατοπέδου Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5447/26-05-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία Στρατοπέδου Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ.

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5204/13-05-2022) με θέμα: «Έλλειψη γιατρού στο 558 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Έβρο»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5204/13-05-2022) με θέμα: «Έλλειψη γιατρού στο 558 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στον Έβρο»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5087/09-05-2022) με θέμα: «Προβλήματα στη στελέχωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης»

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5087/09-05-2022) με θέμα: «Προβλήματα στη στελέχωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης»   Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5230/16-05-2022) με θέμα: «Η κυβέρνηση ωθεί την ΕΑΒ προς παρακμή και διάλυση»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5230/16-05-2022) με θέμα: «Η κυβέρνηση ωθεί την ΕΑΒ προς παρακμή και διάλυση» Eρώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5153/13-05-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας στις εγκαταστάσεις του Τάγματος Πεζοναυτών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5153/13-05-2022) με θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας στις εγκαταστάσεις του Τάγματος Πεζοναυτών»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4982/03-05-2022) με θέμα: «ο Στολίσκος των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ ως υπεραξία ανθυποβρυχιακού αγώνα»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4982/03-05-2022) με θέμα: «ο Στολίσκος των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ ως υπεραξία ανθυποβρυχιακού αγώνα» Eρώτηση

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4990/03-05-2022) με θέμα: «Συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ECM κατά εχθρικών πυραύλων στις φρεγάτες (Φ/Γ) του ΠΝ»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 4990/03-05-2022) με θέμα: «Συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ECM κατά εχθρικών πυραύλων στις φρεγάτες (Φ/Γ) του ΠΝ»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5058/06-05-2022) με θέμα:«Αποκατάσταση αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών στους εκτελούντες υπηρεσία στα ΕΦ της ΠΕ Καστοριάς»

Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5058/06-05-2022) με θέμα:«Αποκατάσταση αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών στους εκτελούντες υπηρεσία στα