Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις ΥΠΕΘΑ

30 Οκτωβρίου, 2020

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές δνσεις αφορούν αποκλειστικά στη διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων των φορέων του Δημοσίου με το ΥΠΕΘΑ & τα Γενικά Επιτελεία.


Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 


Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

 


Γενικό Επιτελείο Στρατού

 


Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

 


Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας