Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης

19 Ιουλίου, 2018

Το Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των ειδικών κονδυλίων του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.