Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8980/14-09-2021) με θέμα: «Κρατήσεις ν.4093/2012 στα μερίσματα Μετοχικών Ταμείων»

5 Οκτωβρίου, 2021