Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας “MBDA”

18 Μαρτίου, 2022

Την Τετάρτη 16 15:00 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση για το πρόγραμμα έρευνα και ανάπτυξης “Α – Τ ΜΜΡ BLOS Project” από τους εκπροσώπους της εταιρείας  “MBDA”, κα. Caroline Fusibet και κ. Αναστάσιο Κοτρώνη.