Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ELBIT στο ΓΕΣ

13 Απριλίου, 2022

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε Επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ELBIT, σχετικά με τη συσκευή Silver Bullet II κατασκευής της.