Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας MBDA στο ΓΕΣ

14 Ιουνίου, 2022

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας MBDA, σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Α-Τ πυραυλικού συστήματος πολλαπλών ρόλων MMP, την εξέλιξη του ερευνητικού της προγράμματος LYNKEUS (BLOS PROJECT) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυραύλων AKERON MP και AKERON LP.