Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 5447/26-05-2022) με θέμα: «Επαναλειτουργία Στρατοπέδου Μεσολογγίου ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων»

17 Ιουνίου, 2022