Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας TEXTRON, στο ΓΕΣ

18 Ιουλίου, 2022

Την Παρασκευή 15 Ιουλ 22, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ  παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας TEXTRON, σχετικά με το σύστημα US AEROSONDE και της δυνατότητας ενσωμάτωσής του στο TTOA M1117.