Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας EUROSPIKE, σε επιτελείς του ΓΕΣ

4 Αυγούστου, 2022

Την Παρασκευή 29 Ιουλ 22, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας EUROSPIKE, σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Α-Τ πυραύλων SPIKE (SR και LR2) κατασκευής της.