Απάντηση ΥΕΘΑ Νίκου- Γεώργιου Σ. Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2624/16-01-2024) με θέμα: «Στήριξη Εγχώριας Κρατικής και Ιδιωτικής Αμυντικής Βιομηχανίας»

5 Απριλίου, 2024