Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και ΑΚΕ (υπ. Αριθμ. 4022/486//09-02-2021) με θέμα:«Προμήθειες στρατιωτικού υλικού από την Τουρκία»

18 Μαρτίου, 2021