Φωτογραφίες από συμμετοχή Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Ελευσινιώτη σε συνδιάσκεψη του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρίας στη Σόφια

11 Ιουλίου, 2012


1_sofia_sm  2_sofia_sm