Φωτογραφίες από συνάντηση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Δ. Ελευσινιώτη με την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου

3 Σεπτεμβρίου, 2012


1elxsm   2elxsm   3elxsm