Χορήγηση Αιγίδας ΥΠΕΘΑ

20 Μαΐου, 2020

Το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της υποστήριξης των κοινωνικών δραστηριοτήτων έχει τη δυνατότητα να χορηγεί την αιγίδα του σε επιλεγμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές δύναται να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, πρωτίστως, από φορείς με αντικείμενα τα οποία άπτονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ στο χώρο της εθνικής άμυνας και ασφάλειας καθώς επίσης και με την ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν την προώθηση του κοινωνικού έργου των ΕΔ, στις σχέσεις τους με το κοινό και ιδιαιτέρα τους νέους.

Με τον όρο αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται συμφώνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους όπως αυτοί περιγράφονται στα προβλεπόμενα κείμενα και δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για τις ΕΔ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης, τους όρους χορήγησης αιγίδας καθώς επίσης και την αίτηση χορήγησης αιγίδας παρακαλούμε πατήστε εδώ.