Μετονομασία Στρατοπέδου Καβράκου

29 Οκτωβρίου, 2007

 

Φ. 900α /5577/9278/29 Οκτωβρίου 2007

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 330/04-10-2007 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σούλα Μερεντίτη, με θέμα τη μετονομασία του στρατοπέδου «ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην, από 26 Μαΐου 1984, Γενική Διαταγή του Γ.Ε.Σ καθορίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις και οι ενέργειες για την ονομασία και μετονομασία των στρατοπέδων.

Ειδικότερα, για την ονομασία στρατοπέδου προβλέπεται, ότι οι Μονάδες υποβάλλουν στον Προϊστάμενο Σχηματισμό πρόταση με δύο τουλάχιστον ονόματα. Εάν τα προταθέντα ονόματα αφορούν Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό, τότε υποβάλλονται και βιογραφικά σημειώματα από τη Δ.Ι.Σ/Γ.Ε.Σ. Στη συνέχεια οι Σχηματισμοί υποβάλλουν ιεραρχικά στο Γ.Ε.Σ όλα τα στοιχεία και γνωμάτευσή τους επί της προτάσεως. Το Γ.Ε.Σ, αφού ελέγξει την υποβληθείσα αλληλογραφία και διαπιστώσει ότι πληρούνται επακριβώς οι προϋποθέσεις της σχετικής Διαταγής, εκδίδει Διαταγή Ονομασίας του υπόψη στρατοπέδου.

Μετονομασία στρατοπέδου πραγματοποιείται μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι εκείνος του οποίου το όνομα φέρει το στρατόπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της σχετικής Διαταγής, οπότε ο Στρατοπεδάρχης υποβάλλει ιεραρχικά σχετική αλληλογραφία.

Σύμφωνα με την, από 19 Μαρτίου 1975, Διαταγή του Γ.Ε.Σ, στο στρατόπεδο που εδρεύει η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς (Σ.Μ.Υ) δίδεται το όνομα του Στρατηγού Χρήστου Καβράκου.

Από τα τηρούμενα στο αρχείο της Δ.Ι.Σ/Γ.Ε.Σ στοιχεία για το Στρατηγό Καβράκο προκύπτει ότι  ο υπόψη Αξιωματικός γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1882. Προερχόταν από τη Σ.Μ.Υ και την 1-10-1913 ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός ενώ σε αποστρατεία τέθηκε αυτεπαγγέλτως, λόγω ορίου ηλικίας, προαγόμενος στο βαθμό του Αντιστρατήγου. Έλαβε μέρος στον ελληνοτουρκικό και ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο, στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας καθώς και στον ελληνοϊταλικό πόλεμο τον Μάρτιο του 1941, ως Διοικητής της ΧΙΙ Μεραρχίας, ενώ τιμήθηκε κατ’ επανάληψη για την πολεμική του δράση με όλες τις προβλεπόμενες ηθικές αμοιβές. Την 27η Απριλίου 1941 οι τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, αποτελούμενες από τον Στρατηγό Καβράκο Χρήστο, Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή Αττικής–Βοιωτίας, τον Πεζόπουλο Κωνσταντίνο, Νομάρχη Αττικής–Βοιωτίας, ως Πολιτικό Διοικητή της πρωτεύουσας και τους Δημάρχους Αθηνών–Πειραιώς, Πλυτά Αμβρόσιο και Μαμούσκο Μιχαήλ αντίστοιχα, παρέδωσαν την πόλη των Αθηνών στους Γερμανούς μετά την κατάρρευση του μετώπου και την συνθηκολόγηση της ελληνικής κυβερνήσεως, όπως προβλεπόταν από τους όρους εκείνης της συνθηκολόγησης.

Από τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι το όνομα του Στρατηγού Χρήστου Καβράκου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της Γενικής Διαταγής περί «Ονομασιών–Μετονομασιών Στρατοπέδων».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στο Γ.Ε.Σ δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα κανένα αίτημα για μετονομασία του υπόψη στρατοπέδου.

Ερώτηση υπ’ αριθμ. 330/04-10-2007

Στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, επικρατεί η παράδοση, να δίδεται σε στρατόπεδα το όνομα πρώην στρατιωτικού, ο οποίος είτε έχασε αποδεδειγμένα τη ζωή του για την πατρίδα, είτε προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες για την οργάνωση του στρατού, την εκπαίδευση και την άμυνα της χώρας. Στις περιπτώσεις μάλιστα που το στρατόπεδο βρίσκεται στη γενέτειρα του τιμώμενου στρατιωτικού, το όνομα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και διαφήμιση για την πόλη, ενώ ανεβάζει το φρόνημα των συμπολιτών του και δημιουργεί θετικά κοινωνικά πρότυπα.

Στα Τρίκαλα το στρατόπεδο που στεγάζει την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, φέρει το όνομα του ανθρώπου που, σύμφωνα με ντοκουμέντα και βάσιμες πληροφορίες, ως Διοικητής Αθηνών και Βοιωτίας στις 27 Απριλίου 1941, ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα, υποδέχτηκε τους Γερμανούς στους Αμπελοκήπους και τους παρέδωσε την πόλη μαζί με τον τότε Δήμαρχο της πόλης Αμβρόσιο Πλυτά. Ο Χρήστος Καβράκος, μετά την παράδοση της πόλης, παρέμεινε στη θέση του και αποστρατεύθηκε τελικά προαγόμενος σε αντιστράτηγο τον Ιούλιο του 1942.

Συνεπώς, γεννάται το εύλογο ερώτημα στην κοινωνία των Τρικάλων. Ποιόν άνθρωπο τιμούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις , έχοντας δώσει το όνομα του στο στρατόπεδο που προετοιμάζει τα αυριανά στελέχη του Στρατού Ξηράς; Τον άνθρωπο που παρέδωσε την Αθήνα στους Γερμανούς;

Η εκπεφρασμένη επιθυμία της τρικαλινής κοινωνίας, είναι να αλλάξει όνομα το στρατόπεδο και να μετονομασθεί σε στρατόπεδο Στρατηγού Σαράφη , για να αναγνωριστεί έμπρακτα η προσφορά ενός δημοκράτη συμπατριώτη μας , ο οποίος με την σταδιοδρομία του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τίμησε την Ελλάδα και τη γενέτειρα του.

Για     την αλλαγή    του ονόματος του στρατοπέδου σε στρατόπεδο    Στρατηγού Σαράφη,   έχει γίνει συζήτηση   και στο   Νομαρχιακό Συμβούλιο   Τρικάλων και στο Δήμο Τρικκαίων, όμως αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ΓΕΣ.

Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

Προτίθεται και πότε, να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της κοινωνίας της πόλης και του Νομού μας και να μετονομάσει το στρατόπεδο Καβράκου σε στρατόπεδο Στρατηγού Σαράφη;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Σούλα Μερεντίτη