Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “Rheinmentall Electronics” σε επιτελείς του ΓΕΣ

10 Δεκεμβρίου, 2021

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας “Rheinmentall Electronics”, με θέμα δυνατότητες εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης LEO 2A4 και LEO 2A6HEL.